Norgips himling

Gå til Nedforet himling med stålprofiler – 6 Tverrprofil profil Flex 60 x 27 7 1 eller 2 lag 12,5 mm Norgipsplater, siste lag fortrinnsvis Norgips Plan type A. Norgipsplater montert på et underlag av stålprofiler eller trevirke gir en ideell løsning for de aller fleste himlings- konstruksjoner. Norgips er en av de ledende leverandørene av byggevarer i det norske og svenske markedet.

Norgips himling

Flex himlingssystem Det nedhengte taksystemet benyttes der hvor man ønsker et lydisolerende og brannsikkert tak. Sertifiseringslisens 496 (NEMKO) – 2 x 15 mm Norgips Brannplate Type F. Alle tilslutninger og ikke understøttede skjøter. Norgips Norge AS er totalleverandør av komponenter til gipsplate-.

Norgips himling

For et perfekt resultat i himling anbefales Norgips. Samtidig byr himlinger med Norgipsplater på på en rekke fordeler på sae måte som bruk av Norgips- plater på vegger. Konstruksjonsprinsipp og materialer.

Norgips Standard i ett eller flere lag. Norgips tilbyr gipsløsninger som tilfredsstillre lyd- og brannkrav, samt glatte himlingsflater. Hovedområdet for Acusto er Danoline, et stort. Himling Himlinger trengs i de fleste kontorbygg derfor leverer og monterer vi himlinger fra. Gipshimlinger fra Norgips med mange kombinasjonsmuligheter av. Monteringshåndbok inneholder monteringsanvisninger for aktuelle konstruksjoner i lettbyggeteknikk for innervegger, yttervegger, etasjeskillere og himlinger.

Norgips himling

Mot trelektene skrues himling av ett lag 13 mm.

Norgips Standard og ett lag 15 mm Norgips. Norgips Plan skal monteres på samme måte som standard gips, men forskjellen. Innvendig plate for himling og vegger med forsenking på alle fire sider. Norgips stålprofiler i SKP-serien, med pålimt polyetenduk. Til bruk i innervegger, og himlinger innendørs, med lydkrav. Kan brukes overalt hvor det stilles brannkrav til kledinger og himlinger, tørre og våte. Norgips leverer i tillegg tilbehør og verktøy som knytter seg til bruken av. Bæreprofil 27X60X4000 Himling Tverrprofil Gksys Gk1.

Tverrprofil 27X60X1135 Himling Gksys Gk2. Brannteknisk klassifisert nedforet himling – konstruksjon sammensatt på. Thomas Mila er produktsjef hos Norgips. Se Vegg-gruppedata s dokumentasjon: NSF-lisens foreligger. Plateholder er et godt egnet verktøy for å løfte platen og presse den opp til himlingen. TAK Det anbefales Norgips Plan i ytterste lag.

Ved skruing av Hardgips skal Norgips XTN DIAMANT skrue brukes. Vindtetting og vindavstivning i yttervegg og himling, og vindsperre i.