Norge befolkning

Høy befolkningsvekst … Norges befolkning passerte 5 millioner i 2012, en økning på over 1,7 millioner siden 1950. Se de viktigste tallene om befolkning, helse, økonomi og mye mer i din kommune. Norges demografi er den statistiske beskrivelsen og analysen av befolkningen bosatt i landet Norge, og dens aldersmessige, kulturelle og sosiale utvikling som. Norge er en enhetsstat, med to administrative nivå under staten: fylker og kommuner. Den samiske delen av befolkningen har, gjennom Sametinget og. Den vanligste boligtypen i Norge er den frittliggende eneboligen. SSBs prognoser tar for seg innvandring og utvandring til Norge, fruktbarhet, aldring, regionale framskrivinger, og hvordan de tidligere.

Befolkning og befolkningsvekst i Norge. Andelen av befolkningen i ulike aldersgrupper. Modulen viser hvordan aldersstrukturen i befolkningen har utviklet seg siden. Tabell 2 og fgur 2 viser utvalgte aldersgruppers andel av samlet befolkning i. Offisielle tall viser at det bor nesten 5,1 millioner mennesker i dette landet. Men det reelle tallet er trolig langt lavere. SSB tror Norges befolkning øker med én million rekordfort. Slik forklarer statistikkbyrået at det blir så mange flere av oss i dette århundret. Norges befolkning passerte 4,5 millioner i år 2000, men hvordan er sammensetningen av ulike grupper i dag og i tiden framover?

På denne siden kan du finne tidligere, nåværende og fremtidige befolkningsstatistikk for Norge (1950-2100), befolkningskart , demografi, levende befolkning. Norge er et rikt land med høy levestandard. Landet har et solid velferdssystem, og nyter godt av store inntekter fra oljeindustrien. Dette er indikatorer som sier noe om befolkning, levevilkår, utdanning, helse, klima, fattigdom, skole og likestilling. En av Russlands mest innflytelsesrike og profilerte forsvarspolitikere advarer Norge. Nedenfor er det vist hvordan statistikkprogrammet og programeringsmiljøet R (1) kan bli brukt til å analysere befolkningen i Norge. Det bor rundt fem millioner mennesker i Norge.

Nesten 75 prosent av innbyggerne bor langs kysten. Gjeldende verdier, historiske data, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender – Norge – Befolkning. Den demografiske overgangen i Norge har variert gjennom tidene og utviklet seg sakte. Kan noen svare meg på følgenede: Svartedøden tok som kjent opp imot 50% av Norges befolkning (noen mener at det var mer). Svartedauden i 1349-50 reduserte befolkningen med 50-60 %, til under 200 000. LHBT (lesbisk,homofil,bifil eller transpersoner). Det er plass til hele Jordens befolkning i Norge.

For å se hvor mange vi er her i verden og få en peiling på hvor stor Jorda er i forhold til antallet mennesker, kan. Det var temaet da Arena senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo tirsdag samlet europeiske forskere for å diskutere hva slags. Befolkningsutvikling handler om hvordan befolkningen utvikler seg over. De fleste europeiske land, inkludert Norge, gikk gjennom fase 1 og 2. Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de tre selvstyrte områdene. Prognosene tyder på at hele åtte prosent av den svenske befolkningen vil være. Her kan du finne statistikk over hvor mange som har smarttelefon i Norge. InterBuss måler bruk av Internett og medieteknologi blant befolkning med tilgang til.

I 2035 vil befolkningen i Norge være nesten 6,5 millioner. Danmark vil bare så vidt ha krabbet over seks millioner, mens Finland fortsatt vil ligge.