Nettstudier uib

Singapore, mens Henrik er nysgjerrig på Kina og mener språket er nøkkelen til kulturen. Denne høsten er de i gang med nettstudier på deltid i kinesisk språk. Ved Universitetet i Bergen kan du ta nordisk språk og litteratur som nettstudium på deltid. NB: Ikkje opptak til nye emne før hausten 2017. Nettspansk ved Universitetet i Bergen omfattar til saman ni ulike kurs i spansk språk, litteratur og kultur, med hovudvekt på Latin-Amerika. Universitetet i Bergen tilbyr 189 studier.

Senter for nye medier tilbyr nettstudier i medie- og kommunikasjonsfag. Nettstudiene tilbys som fleksibel videreutdanning tilrettelagt for. Tillpasset livsstilen: Benedicte Myhre (27) studerer på Universitetet i Bergen, men bor i Nicaragua. Med nettstudier kan hun studere mens hun. Universitetet i Bergen er med sine 14 450 studenter og vel 3 460 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Universitetet i Bergen er vevd inn som en del av byen med sin geografiske, historiske og kulturelle ramme.

Eksempler på åpne tilbud uten særskilte opptakskrav er de mange nettbaserte språkstudiene våre: – Nordisk språk og litteratur – Fjernord (nettstudie):. Vi vil gjerne informere om noen av UiB sine videreutdanningstilbud, som kan være aktuelle for. Språk – nettstudier på deltid høsten 2016. Faget logopedi er studiet av vanskar med språk, tale, stemme eller svelging, inkludert førebyggjande arbeid, diagnostisering, behandling og forskings- og. UiB Videre koordinerer og tar opp studenter til etter- og. UiB har fleksible nettstudier på kveldstid. Education, Universitetet i Bergen (UiB), Norges teknisk-naturvitenskapelige.

Past, Rektor Sonans Nettstudier at Sonans Privatgymnas, Rådgiver Sonans. Et årsstudium i norsk som andrespråk er først og. Men han tror ikke MOOC er veien å gå for UiB. Bjørknes Høyskole tilbyr bachelor i ernæring som nettstudium! Logopedi – Master gir et allmennvitenskaplig grunnlag for forsking og undervisning og styrker det teoretiske grunnlaget for klinisk praksis i logopedi. Nettstudier er et alternativ for deg som ikke vil eller kan følge tradisjonelle studier. Tilbudet er stort, men prisen er ofte høy. Mens nettstudier og andre fleksible studier ved universiteter og høyskoler er.

Selv har jeg allerede en bachelor fra Uib, men den er noe svada. Da har jeg søkt på nettstudie i bachelor i ernæring ved Atlantis Medisinske. Olympiatoppen samarbeider med NKI nettstudier. OLT har inngått en samarbeidsavtale med Universitetet i Bergen (UiB) om tilrettelegging av studier på UiB. Forvaltningspolitikk studietilbud i samarbeid med UiB. Universitetet i Bergen sitt studie i forvaltningspolitikk.

Harald Klempe (HSN), Knut Ødegård (UiO) og Hege Bakke Alisøy (UiB); Grunnvannsforsyning, Hagadrag, Bø in Telemark. Jeg er i jobb, fulltid, men kunne tenke meg å ta matematikk årsstudium deltid over to år ved UiB. Det er i tillegg seksjoner for nettstudier og for de som vil ta opp fag som privatist. Jeg har akkurat påbegynt bacheloren min i Spansk språk- og latinamerikastudier ved UiB. Fra før har jeg 120 studiepoeng i TV- og.