Nettstudier pedagogikk

Pedagogikk årsstudium gir grunnleggende innføring i sosialpedagogikk og spesialpedagogikk. Studer pedagogikk på nett hos Høyskolen Kristiania Nettstudier. Disse skolene tilbyr PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU), DELTID (Årsstudium) i Nettstudier.

Nettstudier pedagogikk

Disse skolene tilbyr PEDAGOGIKK (Årsstudium) i Nettstudier. Pedagogikk – nettbasert førstesemesterstudium. Pedagogikk årsstudium deltid er et nett- og samlingsbasert studium over to studieår. Hvert studieår består av et emne på 30 stp som avsluttes med en eksamen.

Kurs og studier i pedagogiske fag i Nettkurs og nettstudier – Pedagogikk omhandler undervisning og oppdragelse, samt læring og utvikling. Pedagogisk assistent gir deg kunnskap om hva som er et godt læringsmiljø, og du får kompetanse til å bidra i utviklingen av et positivt læringsmiljø for barna. For å bli faglærer trenger du også praktisk pedagogisk utdanning der du lærer fagdidaktikk og læringsstrategier. Nettstudier Hele landet 2 semester 4 980 kr. Studer pedagogikk hos Høyskolen Kristiania Nettstudier og få innsikt i generell pedagogisk teori, spesialpedagogisk teori og pedagogisk rådgiving og. Praktisk pedagogisk utdanning (PPU). PPU er en lærerutdanning for deg som allerede har en utdannelse, og som trenger pedagogisk kompetanse for å kunne. Vil du studere pedagogikk eller spesialpedagogikk på universitet eller høyskole?

Folkeuniversitetet tilbyr en rekke pedagogiske emner!

Nettstudier pedagogikk

Bachelor i pedagogikk gir en innføring i grunnleggende teorier om læring og undervisning og en introduksjon til ulike dagsaktuelle temaer innen pedagogikken. Nettstudiet i RLE er eit godt tilbod for deg som vil studere heime. All undervisning skjer via nettet, likeeins oppgåveskriving og eksamen. Ved NTNU kan du ta praktisk-pedagogisk utdanning på deltid. Deltidsstudiet går over fire semestre (to år) og kalles fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning.

Vil du arbeide med mennesker som trenger ekstra hjelp? Med bachelorgrad i spesialpedagogikk kan du bidra til å gi flere muligheten til å mestre! Noen som har erfaring med å studere pedagogikk eller psykologi, ELLER. Elever som har gått på nettstudier har også bedre karakterer enn. HiL tilbyr studier innenfor blant annet film og fjernsyn, pedagogikk og nettbasert læring, organisasjon, ledelse og økonomi. Går du masterstudiet i pedagogikk kan du fordjupa deg i ei sjølvvald problemstilling og drive eiga forsking på det området innan pedagogikk som du er mest. Ved Høgskolen i Østfold tilbyr vi to nettstudier som er gratis og som. IKT, mens det andre er et kurs i pedagogisk bruk av IKT.

Jeg driver som mange vet med deltidsstudier ved siden av jobben. NKS Nettstudier er studiestedet, og pedagogikk er faget. Antall studenter som fullfører nettstudier har gått ned de siste åra. Ola Erstad, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hvis du har studert fag ved universitet eller høyskole, kan du ta praktisk-pedagogisk utdanning og bli kvalifisert som lektor eller adjunkt. Formålet med avtalen er å dekke Oppdragsivers behov for å gi ansatte i virksomheten muligheten til å gjennomføre nettstudier innenfor pedagogikk. Nå har du mulighet til å være nettstudent hos NKI og samtidig tilknyttet et lokalt studiesenter. Du har en fleksibel studiehverdag og muligheten.

Norsk som andrespråk og flerkulturell pedagogikk. Studiet gir kompetanse for pedagogisk arbeid med barn.