Nasjonale prøver 2016

Forberede, gjennomføre og følge opp nasjonale prøver. Eksempeloppgaver og tidligere prøver i regning. Gir informasjon om elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk.

Nasjonale prøver 2016

Dette er ferdigheter som er viktig for læring i alle fag. Voksenopplæringsundersøkelsen høsten 2016. Nasjonalt, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Alle eierformer, Trinn 8, Begge kjønn 2014-15 2015-16 2016-17. Prøvene er en viktig del av underveisvurderingen i skolen.

Nasjonale prøver 2016

De gir informasjon om elevers ferdigheter på ulike nivå og brukes for å følge opp elevers. Her finner du en oversikt over hva som er nytt til skolestart 2016. Høsten 2016 skal nasjonale prøver i lesing gjennomføres elektronisk. Nasjonale prøver brukes til å vurdere og utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og faget engelsk. Forberede, gjennomføre og følge opp nasjonale prøver 2016. Påmelding i PAS Dere kan nå begynne å melde på elever i PAS.

For 3 dager siden – Tabellen er laget med data hentet fra Utdanningsdirektoratets oversikt over resultater og fritak for Nasjonale prøver 2016 på 5. Oversikt over prøver og kartlegginger i Osloskolen 2016-2017. Nasjonale prøver måler elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk.

Nasjonale prøver 2016

Informasjon om nasjonale prøver 2016. På Vassmyra Ungdomsskole gjennomfører vi de nasjonale prøvene på følgende datoer i høst: Lesing (8. og 9.trinn):. Resultatene skal brukes som grunnlag for kvalitetsutvikling på individ, skole- og skoleeiernivå. Alle nasjonale prøver er fra i år elektroniske. Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning.

For 6 dager siden – Nasjonale prøver for 5. Breimyra skole gjennomfører nasjonale prøver i uke 36-38. Informasjon til foresatte om nasjonale prøver 2016. Formålet med nasjonale prøver er å gi. Formålet med Nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Nasjonale prøver gjennomføres i år i uke 38. Formålet med nasjonale prøver er å vurdere og utvikle elevens grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og i deler av faget engelsk. De nasjonale prøvene er med på å gi skolen viktig kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk.

Det er igjen tid for nasjonale prøver. Prøvene skal gjennomførast frå veke 36 til v 39. I lenka under finn du informasjon om prøvene.