Motsatt av relativ

Forestillinger om noe absolutt (det absolutte) har vært meget viktige, særlig i tidligere filosofihistorie (Platon, Thomas Aquinas) og. En måte å se dette på er at «alt er relativt» betyr på en måte «ting er ikke absolutte». Så relativ = motsatt av absolutt er vel en måte å definere ordet på.

Motsatt av relativ

Finn synonymer til relativt og andre relaterte ord. Det motsatte av et synonym er et antonym (ord med motsatt betydning). Fra samme latinske ord som "referere"; "bringe tilbake". Noe som er relativt, har ingen absolutt verdi eller absolutte egenskaper i seg selv, men skifter.

Motsatt av relativ

Norwegian-English Translation for motsatt av relativ – online dictionary EUdict. Relativt primiske er to heltall hvis det ikke finnes noe tall større enn 1 som deler begge. To slike tall vil ha motsatt fortegn og kan ikke entydig bestemmes. Med a -preferanser (kostnader er relativt mer viktig enn presisjon) foretrekker denne beslutningstakeren indikator A. Sammenhengen mellom relativ brutto innflytting og sysselsettingstilgang etter. Aktiv forvaltning kommer i flere filosofier, blant annet verdibasert forvaltning, relativ forvaltning (relativt i forhold til en referanseindeks) osv. Vi er Norges største kryssordhjelper med millioner av ord. Motsatt vil en lav diskonteringsfaktor (dvs. at man legger stor – evt. like stor – vekt på fremtidige generasjoner som på nålevende) føre til at metanets relative. Når relativ fuktighet er lav vil mennesker under anstrengelse lettere kvitte seg med.

Motsatt av relativ

Motsatt kan vi si at fordampningen fra et menneske som går hardt med sekk. Relativ gevinst og relativt tap viser fondets risiko justerte avkast- ning, som et mål. På motsatt side er relativ tap, som forteller hvor mye fondet faller i verdi når. Bruk ”motsatt” tilnærmelse: To scenarier: Med utgangspunkt i hver av forutsetningene: a) Faglig absolutte krav ligger til grunn for bruk av karakterene b) Relativ. Men da med motsatt fortegn, siden økende aktivitetsnivå henger sammen med. Selv om sammenhengen mellom BNP og arbeidsledigheten er relativt god på. I denne relative verden føler vi oss nære til de som er kjære eller i familie med oss.

Det som ønskes og hva som oppnåes, er i dette tilfellet totalt motsatt. Det er den relative bevegelsen som er interessant, altså bevegelsen mellom lederen og magnetfeltet. Vi vet også at det motsatte skjer om vi slipper strøm. Sverige opplever motsatt tendens, her er relativ fattigdom økende. Også i Finland blir de rikeste rikere raskere enn de fattigste blir mindre fattige. Absolutte referanser er det motsatte av relative adresser. Forfatterne konkluderte med at sigarettrøyking er en uavhengig. Hvis fart er relativt, bør vi også kunne se på det motsatt: Tvillingen i. Viser dette tankeeksperimentet at tid er relativt, akkurat som fart?

Den virker parallelt og er motsatt rettet av vingens bevegelses retning. Den virker parallelt og er motsatt rettet av gjennomsnittelig relativ vind. Motsatt når MACD er under signallinjen: det er et fallende signal som muligens. Bollinger-bånd etablerer en båndbredde, et relativt mål på bredden på. Relativ majoritet, motsatt: absolut majoritet. Absoluttavkastning er i fagterminologi det ”motsatte” av relativ avkastning. Mens godheten av en forvaltning med relativ avkastning som mål, måles som. Vi skjønner utfra likevektskravene at det virker en like stor og motsatt rettet kraft.

Vi innfører begrepet tøyning som er det samme som relativ forlengelse og som. Relativ risiko er vanligvis brukes i helsesektoren for å beregne risikoen for en bestemt. Plasser hendene på motsatt skuldre, krysset armene over brystet med. Relativ konfigurasjon: (Ikke R-S-systemet).