Montering rupanel

Legg undertak av rupanel med sporet, det vil si den såkalte noten, nedover og den. Rupanel skaper et dekkende og stabiliserende underlag for yttersjikt av så vel papp. Deretter fortsetter man med spikringen av rupanel på den andre siden.

Montering rupanel

Jeg pusser opp bad, og skal legge 15 mm rupanel med 13 mm Litex utenpå. Nå er jeg litt usikker på hvordan jeg skal feste rupanelet. Benyttes rupanel uten endepløyning skal. Det er omfattende å skifte beslag seinere. Underpanel eller rupanel er det mest tradisjonelle produktet brukt som undertak (taktro) i Norge.

Det er et svært hensiktsmessig produkt da det er enkelt å legge. Sjekk også med leverandørenes monteringsanvisning. Vi går ut fra at undertaket er av rupanel, også kalt taktro. Otto Robsahm, kanskje bedre kjent som "Sinnasnekker’n", viser oss hvordan vi enkelt kan montere. Omlegget er merket med en sort stiplet linje. Ved montering på bygningsplate(«død»), og rupanel skal platen hellimes.

Montering rupanel

Denne anvisningen beskriver hvordan konstruksjonen monteres, men inneholder også tips. Sørg for å lage ventilert luftespalte mellom isolering og rupanel.

Ved montering av sløyfer på rupanel anbe-. Men Litex-platene er både vanntette og diffusjonstette, riktig montert. Bærende undertak kan bestå av rupanel eller trebaserte plater. Litex Membranplate kan festes til de fleste underlag. Nordvik sier skruer også er best når man skal montere noe som ikke er helt stabilt. Når man hamrer inn spiker brukes mye energi på å slå. Kan unngås ved å montere rupanel med en liten glippe mellom hvert bord. Om lufttemperatur er under +5 °C, bør takshingel og tilbehør lagres i romstempera-.

Ved store variasjoner i temperatur og luftfuktighet kan rupanel sv- elle og presses opp. Underlaget skal være stabilt, jevnt og tørt bestående av enten kryssfinerplater, fuktbestandige sponplater eller rupanel. Vegg: Tetti Våtromsplater kan monteres direkte på bindingsverk av tre eller. Montering på bygningsplater, rupanel eller lignende: 10mm eller. BACboard kan festes på vegger med rupanel, bygningsplater og stenderverk av. Det må ikke monteres dampsperre (plastfolie) bak.

Montering av varmekabler mot brennbart underlag. Masterboard 12 mm monteres kant i kant. Med bakenforliggende rupanel kan Masterboard 8 mm. Skrue for våtromsplater Brukes til montering på stenderverk, bygningsplater, rupanel osv. Undertak med rupanel eller takplater og et damp-. Montering av forenklet dampåpent undertak.

Ved montering på taktro av rupanel skal det alltid monteres.