Minstelønn 16 år 2015

Allmenngjorte tariffavtaler er en avtale om lønn og arbeidsvilkår som gjelder for alle som utfører. Arbeidstakere 16-17 år: 89,65 kroner; Arbeidstakere 17-18 år: 92,65 kroner; Over 18 år – ansatt inntil 12 uker:. Normalt bør du som er over 18 år ha en lønn på minst 120 kroner i timen.

Minstelønn 16 år 2015

Er du over 18 år, bør du få en lønn på over hundre og tyve kroner timen. NEDRE GRENSE: Minstelønn er det absolutt laveste beløpet en. Uten tariffavtale har du bare krav på lønn for 1. For eksempel: Tjener du 32 000 kr et år, skal du med 10,2 % av få 3.

Minstelønn 16 år 2015

I Norge fins det ingen lovbestemt minstelønn. Lønn til barn som arbeider i foreldres bedrift.

Trenger du satser i forbindelse med selvangivelsen, må du se på 2015. I nemndas vedtak § 5: Regulering av lønn i forskriftens løpetid heter det nå: "satsene i § 4. Påslagsprosenten på akkordtariffens priser fra 1. Er du over 18 år, bør du få en lønn på over 125 kroner timen. Minstelønn som er gjeldende i perioden 1. Det er jo mer enn en nybegynner på 23 år får i en butikk. Minstelønn for 16-18 her hvor jeg jobber er på 88,49 kroner timen.

Minstelønn 16 år 2015

Kap 4B2 Stillinger uten særskilt krav til utdanning. Tabell for garantilønn og tillegg for ansiennitet per 1. Last ned tabell for garantilønn og. Blant annet: aldersgrense, hvor mye kan du jobbe, lønn, attest og kontrakt.

Hvis du vil jobber før du fyller 15 år må foreldre dine godkjenne det. Hva skjer når 16-åringene får stemmerett? Minstelønn som butikkmedarbeider skrevet i Anonymforum: Hei! Om du er over 18 år er det under tariff, men om du er under 18 år er det over tariff. Nye satser for arbeid på byggeplasser gjelder fra 8. Gjelder lønn til hjemmeværende barn som samtidig…. Tabellen er ment som hjelp ved fastsettelse av lønn, og er bare veiledende. Det eneste som er ufravikelig er at alle ansatte over 18 år skal ha minst 134,- kr.

SYKEPENGER til avløser ( ikke familieavløsning ) de 16 første. Ny løsning for RSS og epostvarsling fra regjeringen. Fagforbundets mål er at alle skal ha ei lønn å leve av og ei arbeidstid til å leve med. Kan jeg overføre ferie fra ett år til et annet?