Menneskerettighetene

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, alder. Bilde av den opprinnelige verdenserklæringen for menneskerettigheter. FN-informasjon › Avtaler › MenneskerettigheterBufretLignendeVerdenserklæringen er grunndokumentet i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter.

Menneskerettighetene

Her finner du FNs ulike konvensjoner om menneskerettigheter. Sentral er FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle mennesker har, uansett kjønn, religion, alder eller nasjonalitet.

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som tilkommer ethvert menneske, uansett rase, kjønn, religion eller annen status, og regulerer først og fremst.

Menneskerettighetene

Fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i hjertet av norsk utenrikspolitikk. Gjennomføringen av denne politikken utføres både i. Menneskerettigheter er rettigheter som tilkommer mennesket som sådant, uavhengig av for eksempel kjønn, klasse eller etnisitet. Lær om dine grunnleggende menneskerettigheter. Les den forenklede teksten til unge med de første femten artiklene i FN’s verdenserklæring om. Grunnlaget for menneskerettighetene er FNs verdenserklæring om menneskerettighetene fra 1948, som alle verdens land har erklært seg enig. Det unike ved menneskerettighetene er at de gjelder oss alle – ene og alene i kraft av at vi er mennesker.

FNs Høykommissær for flyktninger er krystallklar: Norge kan ikke nekte å behandle asylsøknader fra Storskog-flyktningene. Dette illustrerer hvilke store utfordringer som finnes i vår tid og som vi har et ansvar for å gjøre noe med. Verdenserklæringen om menneskerettighetene. Nord-sør-biblioteket har fått et spørsmål om hvor menneskerettighetene brytes mest i verden, her kan du lese svaret. En Liten "Historien om Menneskerettighetene" på Norsk. Regjeringens flyktningpolitikk får Amnesty til å beskylde Norge for å undergrave menneskerettighetene. Med nyheter, bakgrunnstoff, artikler, traktater, erklæringer og konvensjoner.

FN’s menneskerettighetserklæring fokuserer på alle aspekter ved et menneskes liv, og sier at “Alle mennesker er født frie og med samme. Det er helt sentralt for UNE å ha solid kunnskap om menneskerettigheter. En slik kunnskap er nødvendig for å kunne vurdere når individenes rettigheter er. Der vi støter på dilemmaer, skal det være tydelige at Norge er en sterk forsvarer av menneskerettighetene, skrev utenriksminister Børge. Det betyr at barn har nøyaktig de samme rettighetene som alle andre. Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter har som hovedoppgave å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven.

Verdenserklæringen om menneskerettigheter art. Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som alle mennesker har, uansett etnisitet, kjønn, religion. Fokusområdet menneskerettigheter omfatter alle de grunnleggende sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter knyttet til. Fagstoff: Verken menneskerettigheter eller demokrati er en selvfølge. Store deler av verdens befolkning lever i stater uten demokrati, og for disse er. Opp gjennom tidene har menneskerettighetene utviklet seg fra å være ideer til å bli konkrete krav som grupper og enkeltmennesker har kjempet for. Jeg blir ofte spurt hva den mest alvorlige form for brudd på menneskerettighetene i dagens verden er.

Svaret mitt er uten unntak: ekstrem.