Mangler ferdigattest

Norske boliger mangler ferdigattester. Les også: — Dette er et eksempel på prosjekter uten ferdigattest her i Drammen, sier eiendomsmegler. Selger du boligen din uten ferdigattest kan du tape store penger. Eier du en bolig eller hytte, bør du sørge for å ha en ferdigattest på. Når man er på visning er det lett å overse feil og mangler. Vi skal kjøpe et hus fra 1850,men huset mangler ferdigattest,fordi på den tiden huset blei bygd så fantes det ingen regler om at man trengte. Manglende ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse vil kunne innebære en mangel etter bustadoppføringslova eller avhendingsloven.

Mangler ferdigattest

Det viser seg at ferdigattest mangler for en del byggetiltak som er oppført. Mange møter denne problemstillingen når de skal selge eller kjøpe hus. Attesten gir ingen absolutt garanti for at bygget ikke har feil og mangler. Når ferdigattest utstedes lang tid. Det går frem av proposisjonen at ferdigattest mangler for en god del byggetiltak. Det følger av lov om eiendomsmegling § 6-7.

Eiendomsutvikleren Kristian Haug er for andre gang ute i markedet for å selge villaen sin på Bygdøy. Parallelt søker han om ferdigattest på. Formelt skal alle boliger ha brukstillatelse eller ferdigattest.

Mangler ferdigattest

Det bør føres protokoll over påpekte feil og mangler, og det er lurt å gi. Det forelå ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for eiendommen ved. Ved mindre feil og mangler kan det gis midlertidig brukstillatelse. I nærmere 40 år har mange huseiere manglet ferdigattest uten at det er noe. Hovedbegrunnelsen for ikke å kreve ferdigattest for eldre bygg er rent praktisk.

I mange av sakene er det store mangler i kommunenes arkiver. Mange tiltak i Asker mangler midlertid brukstillatelse eller ferdigattest. Dette gjelder spesielt for tiltak fra perioden før nye bestemmelser om. Det typiske eksempelet er manglende ferdigattest. Om ferdigattest mangler på eiendommen er dette en type opplysning som megler absolutt bør gi kjøper. Det er mange hus som mangler ferdigattest av ulike grunner, så hvor. Noen kommuner har fulgt det opp, men i Tromsø finnes det per i dag ingen oversikt over hvor mange som mangler ferdigattest. DN kan fortelle at eiendomsutvikleren Kristian Haug for andre gang er ute i markedet for å selge villaen sin på Bygdøy.

Kommunenkan avslutte saken med ferdigattest-utenansvarsfetter. Ferdigattest mangler for en god del byggetiltak. Dette gjelder spesielt for eldre bygninger. Problemstillingen aktualiseres ytterligere når bygninger og spesielt. Skien at det mangler ferdigattest for en del bygg. Det er ikke lenger mulig å få ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. Mange eldre byggverk mangler ferdigattest.

Dersom boligen din er søkt om før 1. Thor Tangens hus i Papperhavn, som ble bygget i 2008, mangler fortsatt ferdig- attest fra kommunen. Så viste det seg at det mangler ferdigattester og at bygget har feil og mangler som. Det manglet ferdigattest, men så ble det gitt midlertidige. Lurer på om det er kommunen som roter, det mangler også ferdigattest og orginaltegninger fra huset også. Megler har tat forebehold fordi han. Ferdigattest kan utstedes når kompetent foretak (evnt. tilltakshaver ved bagatellmessige mangler) bekrefter at påpekte mangler er utbedret og.