Lønnsramme 2016

LR02, 1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29. Lønnstabellene for ansatte i staten gjeldende fra 1. Lønn; Lønnsrammer; Stillingsregister; Tariffoppgjør 2016; Utviklingsmuligheter; Lån; Forsikring; Pensjon.

Lønnsramme 2016

Oslo kommune er en av Norges største arbeidsgivere. FUB ved UiB Lønn, lønnsrammer og lønnsspenn. Her er hele oversikten over de statlige lønnstrinnene for 2016. For noen statlige stillinger gjelder det lønnsrammer hvor det er avtalt at.

Lønnsramme 2016

Du må merke deg hvilken lønnsramme og hvilket alternativ du tilhører.

Lønnstabell for Oslo kommune, gjelder fra 1. Det er ikke lenger noe `topplønnstrinn`i de ulike lønnsrammer og lønnsspenn. Staten har inngått to hovedtariffavtaler: én med Akademikerne og én med LO Stat, Unio og YS Stat. Lønnstrinn og statens lønnsregulativ 2016. Lurer du på hva lønna de blir hvis du går opp noen lønnstrinn? Nedenfor er et utdrag fra statens lønnsregulativ som. Eli Kristine Korsmo, Nina Hulthin, publisert 30. Garantilønn og laveste årslønn per 1.

Lønnsramme 2016

Tabell for garantilønn og tillegg for ansiennitet per 1. Last ned tabell for garantilønn og. Det ble forhandlingsløsning i hovedtariffoppgjøret for første gang på 20 år.

Arbeidstaker i stilling plassert i lønnsramme, kan få endret plassering innenfor. Tariffavtaler, lønnsramme, overheng og glidning. Hovedoppgjøret 2016; krafttak for likelønn. Finansforbundet og Finans Norge kom i natt til enighet om et anbefalt forslag i årets tariffoppgjør for. Her finner du oversikt over minstelønn, lønnsrammer og lønnstabeller i. Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – tabell pr. Partene er enige om følgende: Lønnsramme på 2,4 prosent, i tråd med resultatet i frontfaget, som gir. KMD og LO Stat, Akademikerne Stat, UNIO og YS Stat skal i 2016 forhandle. Lønnstrinn, sentrale lønnsrammer, lønnsspenn og lønnsplaner.

Denne streiken handler om prinsipper som gjelder oss alle. Lykkes KS og regjeringen med å ta deres hviledager etter beredskapsvakt vil det gå ut. Lønnsoppgjøret i KS-området er ferdig. Her vil du finne resultatet for tariffoppgjøret 2016. Du vil også finne oversikt over resultatene for de to siste år.