Liggende kledning lufting

En slik lufting oppnår du ved å sette opp lekter utenpå vindsperren, og som. Liggende kledning må ha vertikale spikerslag for feste. For å sikre god nok lufting og drenering bak panelet, bør man ikke montere lekter som er mindre enn.

Liggende kledning lufting

Den gamle kledningen er dobbeltfals og er spikret opp uten lufting rett på. Det er vel lite trolig at TS skal ha liggende kledning når han setter. Hovedfunksjonen til en luftet kledning er å beskytte ytterveggen mot.

Fordi baksiden av kledningen er vertikal blir lufting sideveis dårligere enn for enkel liggende kledning. Det har betydning på steder med stor. Liggende kledning har vært mest vanlig på Vestlandet og kalles derfor ofte for “Vestlandskledning”. Dette fordi kyststrøkene er mer utsatt for fukt og råte. Da kledning ble tatt i bruk, ble den luftet på Vestlandet – lafteveggen ble lektet ut før kledningen ble festet liggende. Dette er fordi liggende kledning på mange måter står seg bedre på.

Men vannet må ha mulighet for å fordampe eller renne vekk. Blir det liggende, er det fare på ferde. Vindu og vegg tåler mye, men ikke alt. Liggende kledning får huset til å virke lavere og bredere enn ved bruk av.

Liggende kledning lufting

Pass på at vindus- og døromrammingen ikke hindrer lufting av kledningen og at. Dette er den vanligste måten å etterisolere vegger på: av med kledningen, opp med ekstra lekter og mer isolasjon. Ved liggende kledning: Monter liggende kledning på devertikale lektene.

Pass på at det er drenering og lufting oppe og nede. Ved stående kledning monteres det først vertikale lekter for lufting, og deretter horisontale lekter for innfesting av kledningen. Kledning er i dag lagt rett på trefiberplater uten lufting. Videre viser han til pkt c1) under QK2. Det fremgår av tekstede fotografier at boligen både har stående og liggende kledning. Forskjellen på liggende og stående panel.

De fleste av de liggende kledning- ene ligger tett mot. To-trinns tetting med luftet kledning. For liggende kledning anbefales minimum 48 mm utlekting. Hvis du skal kle om huset ditt er det viktig at det er lufting bak kledningen din. Derfor anbefaler jeg på liggende kledning lekter 23x48mm mellom kledning og. På Vestlandet, hvor det regner mye, er det vanligst med liggende kledning. Uansett er god lufting bak kledningen viktig, for ikke å glemme godt vedlikehold.

Beslag og belistning rundt dør og vindu. Hytta skal ha Dobbelfalset utvendig liggende kledning. Man bør bruke en utlektet, luftet og drenert kledning som gjør det mulig å. Dobbelfals er en liggende kledning med dobbel høvlet fals, forsiden er uhøvlet. Innvendig kledning har til formål å skape den ønskede overflate i. Kledningstypene som er valgt i Rena Leir er låvepanel og liggende kledning med rektangulært. Det er ikke påkrevd med utlektet kledning utvendig. Gamle hus hadde aldri utlektet lufting, og det gikk bra. Men, liggende kledning som med not.

Finja lanserer et nytt fasadepussystem med fokus på god drenering og ventilasjon. God lufting og ikke punktere vindsperren er viktig. SNITT SOM VISER LUFTEPRINNSIPPET FOR LIGGENDE KLEDNING. Liggende kledning har vært mest vanlig på Vestlandet fordi den er mer.