Levegg regler 2015

Tiltaket må heller ikke komme i konflikt med annet regelverk. Andre endringer som er unntatt søknadsplikt fra 1. Når du skal sette opp gjerde eller levegg er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Leveggen må heller ikke komme i strid med annet regelverk, som. Hvordan er reglene i forhold til levegg og gangsti? Antall kommentarer på artikkelen 30. Gjeldende regelverk: Levegg med høyde opp til 1,8 meter og lengde inntil 10.

Levegg regler 2015

JULI: Skal du bygge garasje, uthus eller levegg i sommer? Jan Tore Sanner en omfattende plan med enklere regler for plan- og byggesaker. Fordelen med de nye og utvidete reglene for hva som er unntatt søknadsplikt er. Mindre levegger med høyde 1,8 m og lengde inntil 5,0 meter kan. Dette gjelder videre mindre levegger inntil 1,8 meter høy og 10 meter lang. Juli 2015 trer de nye byggereglene i kraft. Reglene som kan tvinge naboen til å betale for gjerdet ditt. De har sannsynligvis egne regler for gjerder og levegger.

Nye regler gjør at naboen kan bygge større uten hverken å søke kommunen eller spørre deg. Mindre levegger med høyde 1,8 m og lengde inntil 5,0 m kan. Reglene per dags dato er at bygg større enn 15 kvadratmeter må søkes. Hvilke rettigheter og hvilket ansvar har vi, og hvilke regler finnes for dette. Men Kommunal- og moderniseringsdepartementets nye regler kan skape uenighet mellom naboer. Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 10 meter.

Enklere byggesaksregler iverksettes 1. Mindre bygg som eksempelvis mindre levegger, forstøttningsmur, mindre fylling, planering. Levegg som ligger minst 1,0 meter fra nabogrense kan være inntil 10,0 m lang og ikke være høyere enn 1,8. Mindre bygg, for eksempel levegger (inntil 1,8 meter høy og 10,0 meter lang), forstøtningsmur, mindre fylling. Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Men det er fortsatt regler å forholde seg til. Du kan bygge høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m – frittstående. Forenklinger i byggesaksforskiften fra 1. Gjerde som bærer preg av å være levegg, vil være søknadspliktig.

Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk. Leveggen må ikke komme i strid med annet regelverk, som for eksempel veglovens avstands- og. Publisert av: Byggesaksavdelingen; Publisert: 24. Du må fortsatt følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven. Men da må en rekke krav og regler overholdes, og bygget.