Lekte ut yttervegg

Avstander, hvor det er best å starte osv? Etterisolerer du ytterveggene kan du gå en varmere, billigere vinter i møte. Eventuelt kan man fylle hulrommet med blåseull deretter lekte ut og isolerer med ytterligere 50-100 mm isolasjons før vindsperren monteres.

Lekte ut yttervegg

De fleste av de liggende kledningene ligger tett mot bakveggen, slik at det som regel er nødvendig å lekte ut så vannet som trenger gjennom kledningen skal ha. Vindsperren kan ellers bule ut og feste seg til kledningens bakside og gi lokal. Vi anbefaler derfor å følge de kjente retningslinjene – lekt ut med. Så lekter du ut med 48x48mm lekter, isolerer med 50mm glava før du legger en glava vindsperre (duk) så lekte ut med 22×48 lekter til kledninga så legge ny.

Lekte ut yttervegg

Hvis du har en uisolert vegg og ikke ønsker å bytte kledning, kan det være et.

Etter innblåsing lektes veggen ut utenfor eksisterende vegg. Montering av vegg med Masonite Byggsystem. Bindingsverk av Masonite stendere og sviller gir. Bør jeg ta dampsperre på veggen før jeg lekter ut, eller utenpå. Målinger gjort før og etter isolering av en vegg viser at det er de første. Kryssisolering vil si at du lekter ut horisontalt (som bildet over) med 5 cm. Skal inn med ny ytterdør + et lite vindu på ytterveggen som går inn mot. Derfor bør du fjerne ytterkledningen og fôre ut på eksisterende vegg, og lekte ut ny ytterkledning som vist på figuren.

Lekte ut yttervegg

Dette kan unngås ved at dampsperren trekkes litt inn i konstruksjonen, ved å lekte ut på innsiden av ytterveggen eller yttertaket med 48 x 48 mm trelekter og. Skal du etterisolere et eldre hus er det konstruksjonen av ytterveggen som bestemmer hva du kan og ikke kan gjøre. Må jeg rive ut, lekte ut mer og legge ny isolasjon, eller kan jeg legge. Du bør lekte ut veggene slik at panelet får luft. For ut veggene med 36×68, med 2-3 cm avstand til eksisterende vegg. OM dere skal lekte ut 5-10 cm og isolere må dere ta hensyn til takutstikk, tilslutning mot grunnmur, plassering av vinduer og selvsagt hjørnene. I og med at jeg har revet bort fuktsperra på ytterveggen uten vindu, så setter jeg.

Vi har nemlig planer om å lekte ut 5 cm på ytterveggene så vi får lagt inn litt.