Legge heller i sand

Heller og beleggingstein i betong er et rimelig gulvmaterialet og finnes i. Beleggingstein og heller legges på et stabilt underlag avrettet med 5-10 cm sand. Slik gjør du det når du skal legge belegningsstein og heller. Hellene legges på avrettet sandpute. Justering pga varierende tykkelse skjer ved at en skraper unna eller legger på mer sand. Jordgrunn, Følg standard leggeanvisning og underlagsoppbygging som i skissene. Fugesand er viktig for å stabilisere dekket og hindre kantavskalling ved.

Legge heller i sand

Nobi – Leggeanvisning for heller og belegningsstein. Lurer du på om du skal bestille fagfolk, eller om du klarer å legge hellene.

Arealet er forholdsvis smalt, det er fuktig, litt nedslitt gress og ujevne, gamle heller. Det skal være plass til cirka 3 cm settesand, pluss tykkelsen på hellene eller. Slik legger du belgningsstein i hagen med grus eller skifer. Vi skiller i hovedsak mellom granittheller og skiferheller. Du kan også bruke natursand på 0-8 mm der det kun er gangtrafikk. Heller er belegningssteinens større variant, og kan legges så vel i vinterhagen. Se hvordan legge heller eller belegningsstein – lage trapp?

Legge heller i sand

Men de er vanskelige å legge pent fordi kantene gjerne må tilpasses med murhammer og settmeisel.

Deretter trekker du av overflødig sand med en rett planke. Når vi har lagt heller i hagen har vi brukt subbus i steden for sand. Vil anbefale å legge duk under steinmelet. BufretUnder belegningssteinen skal det være et ca 30 mm tykt settesandlag. Belegningsstein og heller skal legges med 2-3 mm fuger og justeres inn. Legging av skifer i sand: For at man skal kunne legge skifer i sand eller subus bør være minimum 2,5 cm tykk. Legge pukk og sand, for så å legge skiferen direkte i sanden. Støpe en ramme med kantstein rundt der jeg skulle legge skiferen, og legge så.

Anbefalt sandtype er støpesand, 0-4 mm. Filterduk bør benyttes når forskjellen i korngradering mellom materialet i grunnen og sanden er så stor at det er fare for. Legging av skifer i sand: For at man skal kunne legge skifer i sand eller subus bør. Plasser så kantplankene langs snoren i de merkede høydene. Legge heller på en liten terrasse – Terrassefliser på et underlag av sand. Du kan selvsagt legge skifer i jord og la gresset komme opp mellom.

Hellene vi her velger å legge skal tåle tråkkbelastning. Start med følgende fundament: Legg et tjue til tretti centimeter tykt sand- eller.