Kvinners rettigheter i islam

I denne artikkelen skal vi se nærmere på kvinners stilling i islam og hvilke rettigheter og plikter islam gir til kvinner. En leser har sendt oss disse punktene om kvinners rettigheter i islam. Det heter blant annet: Kvinnen skal behandles godt som medborger. Det er et stadig tilbakevendende spørsmål om kvinners rettigheter i Islam. Gå til Økonomiske rettigheter – Islamsk rettstradisjon gir kvinner rett til å eie, noe som gjør at de kan ha personlige eiendeler. Kvinner i mange islamske samfunn er ofte underordnet mannen.

Mahammad fortelle meg hvilke rettigheter islam har gitt meg. Muslimske kvinner ble ikke sett som defekte menn. På Furuset en varm sommerdag i Oslo: Muslimske kvinner mener Koranen. Menn mener at det er på høy tid å styrke kvinners rettigheter i islam. Hvordan er det med kvinnekamp for rettigheter i muslimske samfunn. Hvordan håndtere problemene i Islam og kjønnsroller som på vesentlige. Da Islam kom, fikk kvinner et statusløft og de fikk likeverd.

Det ble forventet at denne statusen skulle opprettholdes. Islam ga kvinner deres rettigheter for. Koranen garanterer visse rettigheter for kvinner, i Islam har både kvinner og menn like rettigheter til formue og eindom. Hun har kjempet for sine rettigheter i fortiden og gjør det fortsatt. I islam er menn og kvinner likestilt på en rettferdig måte og de har forskjellige roller og. I denne islamske retten har kvinnene full eiendomsrett, men arveretten begrenses til å være halvparten av menns, samtidig som det kun er. Om kvinnen og mannens rolle i islam.

Kvinners stilling og rettigheter er gjenstand for heftige diskusjoner både i vesten og i muslimske land. Islam praktiseres ulikt i forskjellige land, det er altså forskjeller fra land til land hvordan kvinners rettigheter er. La oss ta det viktigste retten en muslim ha. Som nevnt tidligere har kvinner også rett til skilsmisse i følge islam, selv om denne retten er sterkt begrenset i forhold til retten ektemannen har. Dette verset fra den Hellige Qur’anen viser klart og tydelig at liksom Islam ikke. Og for kvinnene (gjelder) de samme rettigheter som (mennene har) over dem. Kvinners stilling i islam er et veldig omstridt tema. Dette var altså utgangspunktet; kvinner hadde ingen verdi, ingen rettigheter.

Dr Zakir Naik har holdt et foredrag om kvinners rettigheter i islam, hvor han sa at kvinner er biologisk, fysiologisk og emosjonelt annerledes enn. Kvinners stilling i islam er å si det mildt problematisk. Kvinner i Islam har de samme rettigheter som menn.