Krigsseilerregisteret

Krigsseilerregisteret og vår målsetting for prosjektet kan beskrives som det samme: Et register skal opprettes over alle norske menn og kvinner som seilte for. Henvendelser til Krigsseilerregisteret:. Det haster med å samle beretningene om de norske krigsseilerne. De fleste er nå døde, men vi kan bevare minnet ved å sørge for. På kvelden hadde jeg en kort presentasjon av arbeidet med Krigsseilerregisteret for ca. Christianssands Byselskab i sammenheng med at. Krigsseilerregisteret (etablert 19. januar 2016) er et norsk nettsted der formålet er å utarbeide et register over alle norske sjøfolk og skip som seilte fra 1939 til.

Krigsseilerregisteret

Krigsseilerregisteret åpnes nå opp for søk i både navn og dramatiske historier, melder NTB.

Et krigsseilerregister betyr en heder og oppreisning til våre frihetsforkjempere. Med et samlet krigsseilerregister vil fremtidens generasjoner bevare minnet. Nå kan man søke i både navn og dramatiske historier fra. Edvin Eide er en av fire askøyværinger som står i krigsseiler-registeret. Han er fremdeles på jakt etter flere, og ikke minst mer informasjon om. Foreløpig presentasjon av den nye sjøhistorien og Krigsseilerregistret". Thorbjørn Solberg Andersen og Tore Jan Clausen fra Lillesand.

Krigsseilerregisteret er et nasjonalt, digitalt register som forteller krigsseilernes historie.

Krigsseilerregisteret

Tjenesten ble åpnet i januar 2016, og målet er å registrere informasjon. I dag gjøres krigsseilerregisteret tilgjengelig for allmennheten, og folket kan søke i både navn og dramatiske historier fra krigsårenes sjøfarere. Krigsseilerregisteret drives av Stiftelsen Arkivet, i samarbeid med. Begivenheten fant sted i lokalene til Oslo sjømannsforening. Krigsseilerregisteret er et nasjonalt, digitalt register over krigsseilerne – «Et digitalt monument» – som skal hedre krigsseilerne fra andre. Da kan du bidra til å gi innhold til det digitale Krigsseilerregisteret som ble opprettet i vinter. Aksjon for krigsseilerregisteret Sjømannsforeninger over hele Norges land oppfordrer nå regjeringen.

Thorbjørn Andersen fra Lillesand er en av dem som står. Krigsseilerregisteret tilgjengelig på nett. Krigsseilerne risikerte livet sitt for Norge under 2. Oslo (NTB): Krigsseilerregisteret er nå tilgjengelig for allmennheten. Man kan søke i både navn og dramatiske historier fra krigsårenes. Sjømannsforeninger over hele Norges land oppfordrer nå regjeringen: Gi norske krigsseilere et verdig monument gjennom opprettelsen av et. Stiftelsen Arkivet skal i perioden 15.

Sjømannsforeninger over hele Norges land oppfordrer nå regjeringen. Thorbjørn Andersen fra Lillesand er en. Nå er krigsseilerregisteret gjort tilgjengelig for allmennheten, og folket kan søke i både navn og dramatiske historier fra krigsårenes sjøfarere. From Wikimedia Commons, the free media repository. N åer krigsseilerregisteret tilgjengelig for allmennheten, og folk kan søke i både navn og dramatiske historier fra krigsårenes sjøfarere. Krigsseilerregisteret er et nasjonalt register som skal opprettes over alle norske menn og kvinner som seilte i den norske handelsflåten.