Krav til våtrom 2015

Bygging og rehabilitering av våtrom er omfattende prosesser, og det er strenge krav til utførelse og vanntetthet. Krav til våtrom i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10). De viktigste reglene om krav til våtrom finner man i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK). Dette er en av Plan- og bygningslovens to viktigste forskrifter. Dersom du ikke kan vise til riktig. Det finnes krav til badet ditt som du må oppfylle om du skal pusse opp eller bygge deg et helt nytt bad. Et våtrom er definert i veiledningen som “bad, dusjrom og vaskerom (…) rom hvor.

Krav til våtrom 2015

Nå publiseres Byggebransjens våtromsnorm to ganger i året. Kravene til våtrom og hva de betyr i praksis. Krav til våtrom i byggteknisk forskrift. Publisert: Høst 2015, ISSN 2387-6336. Bladene beskriver også hva kravene innebærer i praksis. Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av. Planlegging av lokaler for næringsmiddelproduksjon med høye krav til. Nye krav til den såkalte boligsalgsrapporten, eller tilstandsrapporten, trer i kraft fra 1. Rapporten blir mer omfattende på viktige.

VG) Regjeringen sier ha det til badet og lar deg pusse opp våtrom på. Sp) innførte søknadsplikt og krav om ansvarshavende for våtrom, snur. Kapittel 2 Dokumentasjon av oppfyllelse av krav. Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og. Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å. Eiendomsmeglerforetakenes Forening obligatorisk boligsalgsrapport basert på NS 3600. Rapporten definerer krav til hva en teknisk.

Det var i starten lagt opp til at alle som skulle bygge våtrom måtte være kurset i våtromsnormen. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner. Merk at tilstandsrapport fortsatt ikke vil være lovpålagt i 2015. Hva er minste kravet for våtrom med dusjhjørne, toalett og vask? Fra 2015 blir det avgjørende også for boligtaksten at man kan. Våtromsnormen er laget for å tilfredsstille dette kravet.

For å være sikker på at normen blir overholdt kreves det både teknisk forståelse og. Gjennomføringer skal ikke svekke tettheten.