Krav til sikkerhetsglass vinduer

Forskriften stiller strenge krav til sikkerhet og universell utforming. NorDan vil generelt anbefale bruk av sikkerhetsglass i dører og vinduer når glassfelt er. Kjernesunne vinduer gjør både deg og naturen til vinnere.

Krav til sikkerhetsglass vinduer

Det blir skjerpede krav til sikkerhetsglass i bygninger. Nå blir det igjen krav til bruk av sikkerhetsglass i vinduer og dører, med sidefelt, på alle. Byggeforskriftene setter mange krav til vinduer og dører, finn ut av hva det betyr for ditt prosjekt og hvilke. Krav om sikkerhetsglass for å unngå knusing?

Krav til sikkerhetsglass vinduer

Veiledningen forklarer forskriftens krav, utdyper innholdet i dem og gir føringer for.

TEK10 krever ikke sikkerhetsglass for vanlige vinduer i boliger dersom. I boligbygg gjelder personsikkerhetsglass i vinduer med brystning lavere enn 0. Fra 2010 har det vært krav om at alle glass lavere enn 0,8m fra gulv, både i dører og vinduer, skulle ha sikkerhetsglass. Krav til bruk av personsikre glass finner vi i TEK 10, kap. Men vi må huske at dersom vinduet er plassert lavere enn 0,8 m fra gulv. Oppbyggingen av ruten med antall lag glass og laminat avgjør styrken på vinduet. Krav til planhet ved sikkerhetsglass.

Ved en herdeprosess er det vanskelig å.

Krav til sikkerhetsglass vinduer

For vinduer blir det krav om sikkerhetsglass i bolig i alle etasjer, ved glass lavere enn 80 cm. Dette er samme krav som var gjeldende fra 2010. På soverom og barnerom så skal vinduene som regel kunne benyttes som godkjent. Mer om kravene til sikkerhetsglass finner du på Lovdata under TEK 10. Et sikkerhetsglass skal forhindre personskade ved sammenstøt. Dette kan være herdet glass eller laminert glass. Byggeforskriftene krever sikkerhetsglass i en rekke områder. For å oppfylle forskriftenes krav kreves det enten at glasset er avskjermet eller at det anvendes.

Vinduet tilfredsstiller alle krav i TEK 10, og gir bedre inneklima og reduserte. I bygninger med boenhet skal glassfelt mot balkong, terrasse og lignende har sikkerhetsglass. I tillegg skal vinduer og andre glassfelt i. Prinsipielt mener vi kravet om sikkerhetsglass bør opprettholdes på. I bygning med boenhet skal vindu og andre glassfelt i yttervegg fra og. Natre tar vinduet med inn i en tid med strengere krav til bruk av energi og hensyn til miljøet. Sikkerhetsglass: Kan hindre innbrudd, hærverk og personskade.