Krav til sikkerhetsglass i bolig

Endringer i krav til sikkerhetsglass! Norgesvinduet gjør oppmerksom på at det er kommet endringer i krav til sikkerhetsglass i bolig, TEK 10. Kapittel 2 Dokumentasjon av oppfyllelse av krav.

Krav til sikkerhetsglass i bolig

Etter påtrykk fra blant annet Glass og Fasadeforeningen, skjerpes igjen kravene til bruk av sikkerhetsglass i boliger. Veiledningen forklarer forskriftens krav, utdyper innholdet i dem og gir føringer for. TEK10 krever ikke sikkerhetsglass for vanlige vinduer i boliger dersom. Byggeforskriftene setter mange krav til vinduer og dører, finn ut av hva det betyr for ditt.

Krav til sikkerhetsglass i bolig

TEK 10 krever ikke sikkerhetsglass for vanlige vinduer i boliger dersom. For vinduer blir det krav om sikkerhetsglass i bolig i alle etasjer, ved glass lavere enn 80 cm. Dette er samme krav som var gjeldende fra 2010. Krav til personsikkerhetsglass er avhengig av anvedelsesområde ref NS 3510. I tillegg beskriver NS 3491 kravet til linjelast i skille-konstruksjoner, hvor det er krav til sikkerhetsglass ihht fallhøydeklasse 1,2 eller 3. Krav til bruk av personsikre glass finner vi i TEK 10, kap. Men vi må huske at dersom vinduet er plassert lavere enn 0,8 m fra gulv. Målet med endringene er primært at forskriftene skal gi flere og billigere boliger, men. I bygninger med boenhet skal glassfelt mot balkong, terrasse og lignende har sikkerhetsglass.

Krav til sikkerhetsglass i bolig

Krav til stigningsforhold for atkomstvei til bygning med bolig reduseres fra 1:20. For endring i krav om sikkerhetsglass, kan søknader innkommet kommunen før. Alle vinduer i nye boliger som er montert lavere enn 0,8 m ok gulv, skal ha sikkerhetsglass ihht TEK 10. Flere organisasjoner i byggebransjen reagerer på at kravet om sikkerhetsglass i boliger er fjernet. Andre land har hatt krav til bruk av sikkerhetsglass lenge. Og da snakker vi om en bolig til femseks millioner kroner i hvert fall, påstår. Vi trenger å bygge flere og rimeligere boliger slik at det blir enklere å komme. For endring i krav om sikkerhetsglass, kan søknader innkommet.

Vi trenger å bygge flere og rimeligere boliger slik at det blir enklere å. Skjerping av krav om sikkerhetsglass gjelder tilsvarende fra 1. For nybygg og bruksendring gjelder krav i TEK. Vindu, glass – sikkerhetsglass, merking. Før TEK10 ble innført, var det i boligbygg krav om sikkerhetsglass fra. Vi holder fast ved forslaget på 1,30 fordi vi mener at alle boliger ikke. Det er for eksempel forslag om sikkerhetsglass i alle vinduer lavere enn. Vi mener resultatet av endringene ikke blir billigere boliger, men dårligere boliger.

Skjerpet krav til sikkerhetsglass i vindu og andre glassfelt.