Kontroll av elektrisk anlegg hafslund

Hvis du ønsker en sjekk eller utbedring av det elektriske anlegget i boligen din, må. For Hafslund Nett AS utfører vi tjenestene i hele Oslo, Asker og Bærum, Moss. Alle nettselskaper er pålagt å foreta kontroller i boliger, en slik kontroll.

Kontroll av elektrisk anlegg hafslund

Dette anlegget er helt nytt (nybygg), så dette trenger jeg vel ikke? Må jeg bruke Sønnico til å utbedre eventuelle feil som de avdekker ved sin kontroll? Her om dagen kom det et brev fra Infratek om pålagt kontroll av elektrisk anlegg. Sikkert fint å få gjort, men jeg er usikker på hva de egentlig er.

Kontroll av elektrisk anlegg hafslund

Har fått varsel om kontroll av anleggene i huset vårt, kontrolltype «Ny installasjon» og lurer litt.

Kontrolløren skal ha tilgang til hele el-anlegget. El-tilsynet AS utfører tilsynet på vegne av Hafslund som er Netteier. Det vil si at de foretar en kontroll av anlegget ditt gjennomsnittlig hvert 20. Denne dagen var imidlertid forbeholdt det elektriske anlegget. Stefan Larsen, elektriker og elkontrollør i Bravida, begynte kontrollen i husets. DLE i Hafslund Nett gjennomfører årlig omtrent 50 000 tilsyn i private hjem og virksomheter. DLE i Hafslund Nett har engasjert ulike sakkyndige kontrollselskaper til å. Jordfeil kan oppstå både i elektriske apparater og i det elektriske anlegget.

Kontroll av elektrisk anlegg hafslund

Bolig totalskadd etter brann, Bolig totalskadd. Hafslund Nett AS hadde ikke registrert kunde på anlegget før de i 2011 oppdaget. Hafslund Nett AS gjør i april 2009 rutinemessig kontroll på klagers anlegg. Hafslund Infratek har sikret seg sin andre kontrakt denne uken. Dette innebærer blant annet kontroll av elektriske anlegg i privatboliger. Infratek har på oppdrag fra Hafslund Nett gjennomført kontroll av det elektriske anlegget i flere boenheter. Har du fått mangler, plikter du å få.

Jeg vil dele min erfaring med Hafslunds utskremte kontrollør. Han kom til meg i juni (fire uker før ny eier overtok leiligheten jeg nettopp hadde solgt – bugger!) og. Da går kontrollen raskere både for deg og for oss! Har du nytt hus, eller har du hatt arbeider på det elektriske anlegget de siste årene? Målet er å unngå skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm. Benytt derfor kvalifisert personell til arbeid på ditt elektriske anlegg. Infratek (tidligere Hafslund Infratek) har bygget mye infrastruktur i Norge. De har hovedansvar for å ta stikkprøvekontroll av elektriske anlegg i boliger og.

De som fikk beskjed om at bruksanvisning for jordfeilbryter manglet ved kontroll, kan se bort i fra evt purring. Hei, Jeg fikk et par anmerkninger da jeg hadde Hafslund-kontroll av det elektriske i leiligheten. Det de skriver er: "Registrerte avvik: 1. Hafslund har foretatt kontroll av mitt private elektrisk anlegg og funnet flere feil og mangler som må utbedres.