Kontroll av elektrisk anlegg bkk

Gi råd om bruk og vedlikehold av elektrisk anlegg og utstyr, og informere om. Kontrollere at virksomheter som omsetter elektrisk utstyr, gjør dette i henhold til. Kontrolløren fra BKK fant flere feil ved det elektriske anlegget i Ivar Hagas.

Kontroll av elektrisk anlegg bkk

Der finner kontrollørene feil eller mangler i nærmere åtte av ti. Jeg fikk først et brev om kontroll for nesten ett år siden, og for å være helt. Han understreker at det er eieren av det elektriske anlegget som har. BKK-kontrolløren anslår at de på rundt halvparten av kontrollene verken.

De sjekker at det elektriske anlegget i huset ditt er i tråd med dagens forskrifter. De sjekker at det ikke er utført noe særlig av nytt arbeid gjort av. Har ikke hørt lignende historier, bare nesten, der BKK nektet å koble til. Det er du som eier av det elektriske anlegget som tilslutt har ansvaret. Sikringsskap: Anlegget ga ikke beskyttelse mot elektrisk støt ved feil. Vi ønsker inspeksjon og prisanslag på retting av elektrisk feil i anlegg etter Bkk kontroll. Det som må ordnes i følge rapporten jordet og ikke. Vi hadde kontroll av elektrisk anlegg fra BKK og de fant noen feil som måtte utbedres.

Jeg lister kort opp fra rapporten, og legger ved scanning.

Kontroll av elektrisk anlegg bkk

BKK driver for tiden å inspiserer de elektriske anleggene i. Det er også utført kontroll av fellesanleggene. Holen har gitt Ernst Eismann Eftf AS en positiv omtale for oppdraget Utbedre mangler på elektrisk anlegg, etter BKK kontroll. Selv om nettselskap ikke er selvstendig høringsinstans, ønsker BKK Nett å. BKK Nett ser betydningen av at det sikres god kontroll med elektriske anlegg, også. BKK Elsikkerhet AS vil nytta desse tilsynsinspektørane i vårt område:. Ved Kvinnherad Energi AS er det to personar, som utfører kontroll med elektrisk anlegg. Det ble oppdaget at jordleder i kundens elektriske anlegg var feilaktig koblet gjennom. Videre hevdet Hafslund at hendelsen var utenfor deres kontroll.

Nettselskapet gjennomfører årleg kontroll med utvalgde anlegg i sitt nettområde. Kontroll av elektriske installasjonar og utstyr i private boligar, kombinert med. Senere ble det utført en analyse av 131 nye anlegg hos BKK som ga. Avvik i elektriske anlegg er ikke et spørsmål om manglende kvalitet til. DSB har avdekket feil i over 43 % av alle nye elektriske anlegg. Der blir det bekreftet at ved 131 kontrollerte nye anlegg var det 58 anlegg som manglet.

Det Iokale Eltilsyn (DLE) viser til utført kontroll av Dykkar anlegg.