Kompakt tak tre

To eksempler på typiske kompakte, varme tak. Under- laget er tegnet med betong, men kan også være av korrugerte stålplater, elementer eller tre. Når taket skal omtekkes eller rehabiliteres, gir det stor gevinst å etterisolere når jobben først må gjøres. Dette bladet viser oppbygning og tekking av flate og skrå kompakte tak. Kompakte tak har vanligvis bærekonstruksjon nederst og varmeisolasjon under, over. Tradisjonelt bygges kompakte tak opp uten planlagt naturlig lufting eller.

Kompakte tak bygges derfor normalt av materialer som tåler fukt og som ikke er utsatt. Kompakte tak, også kalt varme tak, er tak som be- står av ett eller flere. Flate, kompakte tak er en type takkonstruksjon som blir brukt på alle. Kompakte tak er takkonstruksjoner hvor materialsjiktene ligger tett sammen uten lufting. Feltundersøkelse med observasjoner og målinger. Kompakte tak er tak uten lufting mellom isolasjon og taktekking.

Isolasjon av flate tak: Holdbart og kompakt. For tak med fall under 10 grader kreves det en membran eller et takbelegg på. Varme kompakte tak med utvendig taktekning skal ikke inneholde trematerialer. Fukt i kompakte tak som inneholder treverk, må tørkes ut.

Kompakt tak tre

Ved måling i kryssfiner gir trefuktmålere høyere verdi enn det som er reelt. Likevel fungerer varme kompakte tak godt, men det forutsetter at det ikke er trematerialer inne i konstruksjonen.

På vinterstid bygges det opp fuktighet inne i. Som tekning på flate og skrå kompakte tak er det mest vanlig å benytte takpapp. Etterisolering av taket bidrar både til bedre inneklima og redusert energibruk. Flate, kompakte tak i eneboliger har som regel bæresystem av tre. Betongvegg, bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon, betongdekke. Kompakt tak på betongdekke og bindingsverksvegg av tre. Arbeidet startet i delprosjektet ”Robuste kompakte tak” som var en del av.

De viktigste råvarene til fremstilling av OSB-plater er tre- spon, lim. Flate tak bygges som kompakte tak med innvendig nedløp. Tak i massivtre består av elementer bygget opp av treplanker som er. Vi leverer ulike takløsninger som element. Ellers kan vi levere balkonger, altaner og terrasser. Dimensjoneringseksempel Sperretak med trebjelke i mønet. Eksempel på skivekonstruksjon av tre.

Utføres ofte som enten luftede eller kompakte tak. Kompakt tak på betongdekke og bindingsverksvegg av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon. Taket kan være bygget opp som luftet tak, eller som kompakt tak med. ProtanTAKMAGASIN : rehabilitering 13. DETTE VISTE UNDERSØKELSEN ”FUKT I KOMPAKTE TAK”. Vi anbefaler tre typer fall: 2veis, 4veis eller 2veis. Kompakte tak har vanligvis bærekonstruksjon nederst og varmeisolasjon under, over eller på begge sider av. Luftede tak og kompakte tak er to alternative takutførelser.

Taktekking består normalt av tre deler; damptetting, isolering og tekking med bane- varer.