Kommuneplan oslo

Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet i kommunens styringssystem. Erstattes av kommuneplanens plankart og. Kommuneplanen «Oslo mot 2030: smart, trygg og grønn» handler om langsiktig planlegging av kommunesamfunnet på alle områder. Jeg er stolt og glad for at kommuneplanen er vedtatt. Her har det blitt gjort en stor innsats. Det har blitt jobbet veldig bra med planen.

Planforslaget består av to deler, en samfunnsdel med byutviklingsstrategi og en juridisk bindende arealdel med tilhørende kart. Oslo kommune vil gjennom sin arealplan sikre en bærekraftig byutvikling, og her. Faksimile av forside kommuneplan for Oslo kommune. INNHOLD Forord 6 Sammendrag 8 3 Byutviklingsstrategi 12 4 Bruk av plansystem og planverktøy Rammer for bruk av planverktøyene Kommuneplan som. Den nye kommuneplanen «Oslo mot 2030 – Smart, Trygg og Grønn» har vært på høring og det har vært arrangert en rekke infomøter og diskusjoner rundt tema. Det viktigste man bør merke seg er at 472 reguleringsplaner i Oslo. Utover mye offentlig debatt rundt videreutviklingen av Oslo, var det kommet inn 241 høringsuttalelser til forslaget.

Kommuneplanens juridiske arealdel skal angi hoved- trekkene i den fremtidige arealdisponeringen i byens. Kommuneplanen er et omfattende dokument som har stor betydning for utviklingen i Oslo. Finn planforslaget her på Oslo kommunes hjemmesider. Kommuneplan Oslo mot 2030- sammendrag av OOFs høringsuttalelse. Oslo og Omland friluftsråd( OOF) støtter kommunens valg av. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner avvikssonene for støy i kommuneplan for Oslo 2015. Høringsuttalelse til kommuneplan ”Oslo mot 2030 – smart, trygg og.

Oslo mot 2030” til en bedre kommuneplan. Kommuneplan 2030 – åpne møter i hele Oslo – for Ullern: 10. Det avholdes fire åpne medvirkningsmøter om forslag til ny kommuneplan – ” Oslo mot. Kommuneplan "Oslo mot 2030" Utleggelse til. Oslo og Akershus, Norsk Eiendom og Entreprenørforeningen Oslo, Akershus og. Ny innledning før generelle merknader. Bydel Alna viser til offentlig ettersyn av forslag til ny kommuneplan, "Oslo mot 2030 – Smart. I februar kom det et utkast til en ny og oppdatert kommuneplan for Oslo.

Byrådet (med partiene Høyre, Venstre og KrF) har laget et planforslag de har kalt «Smart. Planprogram for revisjon av kommuneplanen. Kommuneplan for Oslo – fritt fram for profitt og forurensning. Høringsuttalelse fra Rødt Oslo til byrådets forslag til. Ny kommuneplan i Oslo på tegnebrettet. Oslos befolkning antas å øke med 200. Det kan bli flere blokksjokk enn det som ryster Grefsen når Oslo-folk skjønner hva konsekvensen av kommuneplanen kan bli for deres nærmiljø. Oslo kommuneplan 1976–1985: Fylkes- og.

Høringsuttalelse til kommuneplan ”Oslo mot 2030 – smart, trygg og grønn” – fra Bo-Vel Furuset og Furuset Vel. Noen overordnede positive og kritiske. Oslo kommune ønsker å tilrettelegge for fortetting i "stasjonsnære områder langs banenettet". KUV har avgitt denne uttalelsen til utkast til kommuneplan.