Knust asfalt miljøstyrelsen

I et nyt miljøprojekt, som Miljøstyrelsen har udgivet, undersøges risikoen for spredning af problematiske stoffer ved nyttiggørelse af asfalt i. Forekomst af potentielt miljøskadelige stoffer i knust asfalt. Grænseværdier for anvendelse af knust asfalt på ubunden form. Prøver af knust asfalt blev udtaget på seks modtage- og behandlingsanlæg for opbrudt asfalt, og blev undersøgt for indhold og udvaskning af. Det bemærkes, at de foreliggende oplysninger om indhold og udvaskning af potentielt miljøskadelige stoffer fra knust asfalt har vist sig at være. Vejledende udtalelse – anvendelse af rent asfalt uden godkendelse. Miljøstyrelsen modtaget en del hen- vendelser om.

Knust asfalt miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen i Miljøministeriet: Forundersøgelse: Farlige stoffer i asfalt. Ubundne anvendelser: Ubunden anvendelse af knust asfalt som dæklag.

Hvornår knust asfalt kan genanvendes uden tilladelse er reguleret af Miljøstyrelsen cirkulære herom fra 1985, samt deres vejledende udtalelse. De har lige købt knust asfalt, læs derfor venligst nedenstående: Brug af knust asfalt på private veje. Ifølge cirkulære fra Miljøstyrelsen fra juli 1985. Brug af knust asfalt på private veje. I løbet af 2012 blev Region Hovedstaden imidlertid bekendt med, at Miljøstyrelsen d.

Knust asfalt miljøstyrelsen

Der korte version:Ny rapport fra Miljøstyrelsen anbefaler, at knust asfalt fortsat. I 1985 udsendte Miljøstyrelsen et cirkulære, som præciserede, at genanvendelse af opbrudt.

Miljøstyrelsen, amterne og kommunerne. Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen om brug af asfalt af 13. Genbrug af gammel asfalt til nye veje har været kraftigt stigende de seneste år. Miljøstyrelsen har derfor givet tilladelse til, at knust asfalt kan. I 1985 og 1990 har Miljøstyrelsen udstedt de miljømæssige retningslinier for anven- delse af udsorteret beton, tegl og asfalt i. Miljøstyrelsen har godkendt anvendelse af knust asfalt til bærelag under veje, stier, pladser og lignende, uanset om disse forsynes med vandtæt belægning eller. OM havde haft kontakt til Miljøstyrelsen omkring brugen af knust asfalt som. Miljøstyrelsen har juli 1985 udsendt et cirkulære og i august 2010 kommet med en.

AAB) for ubundne bærelag af knust asfalt og beton. De har lige købt knust asfalt, læs derfor venligst nedenstående:. Miljøstyrelsen har i ”Cirkulæreskrivelse 1985-07-15 om anvendelse af opbrudt asfalt til. Grus under midlertidige oplag af knust asfalt+sand på Sydhavnen skal fjernes og. Miljøstyrelsen har udarbejdet miljøprojekt nr. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør. Salg av knust asfalt og asfaltfresemasse. Asfalt som et avfallsprodukt håndteres av Miljøstyrelsen, Kontoret for erhvervsavfall.

Ligeledes har Miljøstyrelsen godkendt anvendelse af knust asfalt til bærelag under veje, stier, pladser og lignende, så dette laver vi naturligvis også. Tal for knust asfalt skræmmer unødigt: Indlæg af Ib. Det er uhensigtsmæssigt at knuse asfalt og lægge det ud som grus, fordi. Miljøorganisationen Noah mener, at Miljøstyrelsen tager for let på.