Kjellervindu rømningsvei

Vinduer, kjellervinduer og dører som skal brukes som rømningsveier må falle innenfor kravene i TEK 10. Vindu aksepteres som rømningsvei der dette var tillatt i forbindelse med. Krav til rømningsvei er at bredde + høyde skal minst være 150 cm i åpen stilling til.

Kjellervindu rømningsvei

Krav til rømningsvei er at bredde + høyde skal minst være 150 cm i åpen stilling til sammen. Hvis det er mindre enn 5 meter ned til bakken kan du bruke vindu eller balkong som rømningsvei. For at et vindu i kjelleren skal regnes som rømningsvei, må det i åpen tilstand ha en fri bredde på minst 60 centimeter og en fri høyde på minst.

Utenfor vinduet blir det gravd ut og støypt "skyttergrav" for å få lys og rømningsvei.

Kjellervindu rømningsvei

Hvilke mål må det da være på denne "skyttergrava" for at. Krav til rømningsvei: I åpen stilling skal vinduet gi: En fri åpning som skal være minium 50cm bred og 60cm høy. Vindu som regnes som rømningsvei bør være sidehengslede for å gi god brukbarhet ved rømning. Eier er ansvarlig for at forskriftene iverksettes. De fleste kjenner til at det stilles krav til hvor godt et vindu eller en dør skal. Vinduer, kjellervinduer og dører som skal brukes som rømningsveier må også. Fra branncelle i bygning beregnet for virksomhet i risikoklasse 4 (boliger) kan vindu, som har underkant mindre enn 5 m over planert.

Rommet må ha vindu, som kan brukes som rømningsvei. For vindu som skal brukes som rømningsvei må summen av bredde og høyde må. For å få et vindu godkjent som rømningsvei, skal det i et hvert enkelt tilfelle søkes om å få tiltaket godkjent. Det er flere faktorer som spiller inn. Hei Jeg har en kjeller som er utbygd i 1975, men mangler ferdigattest. Det jeg er ute etter er bredde og høyde på vindu i kjeller for at. Har nå typiske kjellervinduer som er rett ved bakken, på grunnmuren. Takhøyde; Dagslys; Utsyn; Rømningsveier.

Takstmann Vidar Aarnes sier at han støter på boliger der for eksempel rommene i kjelleren ikke er. TEK10 for å identifisere, sortere og gruppere krav til vindu og dør. Konflikt 2: Gjelder krav til rømning (hvis brann) kontra vindu med krav til. Mål på åpning på eksisterende vindu: 37 cm (høyde) x 87 cm (bredde). Det ble drenert for få år siden og arbeidet må ikke forringe kvaliteten på. Utleier skal sørge for at rømningsveiene til enhver tid dekker behovet for.

Stige eller trapp må ha avstand minimum 2 m fra vindu, eller være. Kjellervindu er ofte aktuelle som godkjent rømingsvei. Skal rommet brukes som oppholdsrom, må kjellervinduet flyttes og utvides. En kjellerstue med rømningsvei som brukes til TV på kvelden eller.