Kapillært oppsug

Kappilært oppsug fra grunnen er også en vanlig årsak til fukt. Vann kan vandre kapillært både inn i veggen og opp gjennom sålen og gulvet. ISODREN-platen hindrer både kapillært oppsug av vann og lar fukt i konstruksjonen slippe ut.

Kapillært oppsug

Da vil temperaturforskjellen mellom muren (varm) og bakken. Dersom utvendig oppgraving er problematisk, eller hovedproblemet er kapillær oppsuging via grunnmurssålen, kan alternative metoder som. Vanndamp fra mellomrommet mellom grunnmursplater og mur. En annen medvirkende årsak kan også være: Kondens på innsiden på kjellerveggen (om sommeren) mellom betong og isolert.

Kapillært oppsug

Vann som kommer ovenfra, kondens og lekkasjer innenfra, og kapillært oppsug – vann som suges opp fra grunnen. Drenering løser det første problemet. Ved å forhindre kapillært oppsug av vann, vil risikoen for skader minskes be- traktelig. Vær oppmerksom på at lokale forhold kan gi økt belastning på visse. Vann suges opp i vegger og gulv (kapillært oppsug er ikke forhindret). Jordtrykket skader isolasjonen (for dårlig trykkfasthet). Tørker også kjellergulvet og hindrer kapillært oppsug. Dry Power også en fuktsperre for kapillært oppsug – grunnmuren suger fukt fra grunnen.

Drenering kan funke men ofte er problemet kapillært oppsug og da løser ikke drenering noe, kan til og med gjøre problemet verre.

Kapillært oppsug

Når en pusset overflate står i kontakt med rå og fuktige masser vil det suges opp fuktighet (kapillært oppsug), og med tid vil lagret vann medføre. På Kapellet har vi helling inn mot vegg flere steder, og åpent vann som står over tid. Kapillært oppsug er et vanlig fuktproblem som ofte ignoreres. Står fundament og mur i fuktig grunn, transporterer kontruksjonens kapillære krefter vann og fukt. EPS-fuktsikring er utviklet spesielt for å stoppe og forhindre kapillært oppsug, grunnvann som suges opp i. Da blir veggen både drenert og isolert forskriftsmessig. De gjør også at muren ikke trekker fukt på grunn av kapillært oppsug, forklarer Dahl. Er utvendig oppgraving problematisk, eller hovedproblemet er kapillær oppsuging via grunnmurssålen, kan alternative metoder som.

Stående grunnvann trykk mot såle gir kapillært oppsug av vann gjennom sålen og sjaktens vegg. Da sjakten er det dypeste sted for bygningen vil tilsig av. Byggforsk skriver at ved kapillært oppsug (fuktoppsug fra grunnen – saltutslag) så er. Når man bygger ut kjeller kan det ofte forekomme vanninntrengning, kondens og kapillært oppsug. Det er også en viss fare for lekkasje rundt. Tiltak for å sikre seg mot kapillært oppsug via fundament og innvendige bærevegger.

Lagt drensledninger med fall og oppfylt med pukk og. Hovedårsaken til fuktproblemene ser ut til å være lokalisert til vann utenfra, samt kapillært oppsug fra grunnen. SOKLER GENERELT Når en pusset overflate står i kontakt med jordmasser vil det suges opp fuktighet (kapillært oppsug). Utvendig tettetiltak også på yttervegger over terreng; Tiltak for å sikre seg mot kapillært oppsug via fundament og innvendige bærevegger; Lagt. Da er EPS (Elektro Puls System) fuktfjerning og fuktsikring et system som kan hjelpe deg.