Jackon såleblokk

Såleblokken er tilpasset både Jackon ringmur og Thermomur, og er utviklet for å gi god isolasjon, større stabilitet og solid bæring av ringmur og såle. Jackon Ringmur er et gjennomprøvd og energiriktig byggesystem for gulv på grunn. Elementene fungerer som forskaling og tosidig isolering av ringmuren.

Jackon såleblokk

BufretJackon Ringmur type RSB-element benyttes til 148 mm – 198 mm vegg. Såleblokken benyttes ved dårlige grunnforhold der det kreves større. Såleblokken benyttes ved dårlige grunnforhold der det kreves større fundamentbredde. Jackon Ringmur type RU-element benyttes ved vegg tykkere enn 198 mm, og bygg der det stilles ekstra krav til isolering, for eksempel lavenergiboliger. Jackon såleblokk selges til halv pris.

Såleblokken benyttes ved dårlige grunnforhold der det kreves større. Elementene leveres både i korte og lange lengder, fire ulike typer og i fire. Har et lite problem med og skjøte jackon ringmur såle i hjørne. Antatt byggegrunn er fjell, så de har ikke tatt med såleblokk, vurderer. I monteringsveiledningen til jackon står det at vegger med jordtrykk skal. Jackon ringmur er et unikt system for gulv på grunn.

Elementene har ferdigbehandlet overflate og tosidig isolering.

Jackon såleblokk

RingmurJackon Ringmur er et gjennomprøvd og energiriktig byggesystem for gulv på grunn. Jackon ringmur leveres med en utvendig fibersementplate. Introduksjonsvideo om Jackons nye produkt Thermomur 350! SINTEF Certification Nr Utstedt: Revidert: Gyldig til: Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Jackon Ringmur tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt. PLASTLÅS TIL RINGMUR JACKON, 200X63X15MM JACKON. Vi vurderer å støpe ringmur og plate selv ved bygging av hytte til sommeren. Jeg støpte ringmur med Jackon elementer sist høst, og det gikk.

JACKON SÅLEBLOKK THERMOMUR 350 L=1200. Innhold: Jackon ringmur med lso3-stender. Spesifisert: RU-600 på telefafligflggggrunn. Betongkvalitet: BZOMSO, Slump = 160-180mm, D max = 16mm. Såleblokken benyttes ved dårlige grunnforhold der. Vi hentet inn tilbud på Jackon RS-450 og Sundolitt RE45 i fra syv forskjellige leverandører og fikk syv forskjellige priser til tross for at.

Plastlås Til Ringmur Jackon 200X63X15Mm. G R U N N Jackon ringmur Ringmur for gulv på grunn Jackon. Jackon AS er en norskeiet bedrift med produksjon og salg i hele Europa. Har startet å legge ut Jackon såleblokker. Bruker laservater for å legge ut plankebiter der blokkskjøtene kommer.