Isolasjon yttervegg tek10

Anbefalte løsninger til de nye energikravene (2016) i Teknisk forskrift. Boligbygning med laftede yttervegger må tilfredsstille. Helårsbolig og fritidsbolig med laftede yttervegger.

Isolasjon yttervegg tek10

Få kunnskap om byggeforskriftene i TEK 10 når det gjelder varmeisolering, brann og lyd. Energikrav til fritidsboliger generelt og boligbygninger med laftede yttervegger. Bruk av brennbar isolasjon i bygninger. Hva er kravet til isolasjon i yttervegg etter TEK 10?

Isolasjon yttervegg tek10

Tek 10 stiller ikke spesifikke krav til tykkelse, men det er krav til u-verdi, eller mere riktig. U-verdi samt kravet om isolering av rør, kanaler og. Småhus og fritidsboliger med laftede yttervegger trenger ikke. Forskrift om krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) TEK10. Minstekravet til isolasjon i yttervegg er 20 cm. For 6 dager siden – De nye energikravene i byggteknisk forskrift (TEK10) trådte i kraft 1. Minimumskravene til U-verdier for yttervegger, tak og gulv er uendret, mens. Lite eller ingen isolasjon i vegger og tak – i beste fall kun 5 cm matter. Vanlig med 15 cm isolasjon i vegg og 20 cm i tak.

Isolasjon yttervegg tek10

Sett at man har et toetasjes hus på 200 kvadrat med 40 meter yttervegg i hver etasje vil man ved å ha samme. Boliger bygd på 1970-, 80- og 90-tallet har vesentlig mindre isolasjon enn. Ved nybygging og ved om- og påbygging må det alltid tas hensyn til TEK 10 Her stilles. R står for bæreevne, E for integritet og I for isolering. Strengere krav til isolasjon og tetthet. U-verdi på 0,22 tilsvarer normalt, med dagens isolasjonsmaterialer, yttervegg med en isolasjonstykkelse på 20 cm. Mens det før 1950 i beste fall var 5 cm isolasjon i veggene, kreves det i dag 20-25 cm.

TEK10 og sier blant annet at det skal benyttes 20-25 cm isolasjon i vegger og. Vanligvis skjer dette når yttervegg strippes, utlekting med mer isolasjon. Energikrav er gitt i PBL med forskrift. Fra 2010 gjelder TEK10, og i 2015 kommer ny forskrift med skjerpede krav, TEK15. Teknisk forskrift til plan og bygningsloven TEK10. Høye verdier angir stor varmeledning og dårlig isolerende evne. Anbefalinger: n 250 mm i yttervegg n 300-350 mm i tak.

Fokus på: n Isolasjon n Tetthet n Kuldebroer n Nøyaktig. Byggteknisk Forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK10). Nye byggeforskrifter ( TEK 10 ) Strengere krav til isolasjon og tetthet. Yttervegg 0, , Golv mot grunnen og det fri Vindu, dør 0,15 1, ,18 1, Sintef 4. U-Verditabell Vegg: Bindingsverksvegg 48x98mm. UNNGÅ KONDENS: En dampsperre av plast brukes på innsiden av yttervegger og tak, for å hindre at fuktig inneluft går ut i konstruksjonene. NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR.

U-verdien er et mål på hvor god varmeisolsjonen er i en vegg eller et vindu. Bindingsverk med 150 mm isolasjon, mineralull (ca 1985): 0,28. Tak: 0,13; Gulv: 0,15; Yttervegger: 0,18; Vinduer: 1. God fuktsikring av yttervegger mot terreng handler om å bygge inn sikkerhet i flere trinn. Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) – og er et sentralt verktøy.