Isolasjon yttervegg krav

I tillegg gjelder følgende minstekrav, med unntak for småhus:. Bruk av brennbar isolasjon i bygninger. Vinduer med isolerglass (U-verdi 2,4 eller bedre).

Isolasjon yttervegg krav

Etter dagens forskrifter (TEK 2010) skal det benyttes 20-25 cm isolasjon i vegg og 30-35 i tak. Forskrift om krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) TEK10. Minstekravet til isolasjon i yttervegg er 20 cm. Helårsbolig og fritidsbolig med laftede yttervegger.

Isolasjon yttervegg krav

Vi anbefaler derfor at du planlegger isolering sammen med fagpersoner.

Et av de sentrale områdene i energiforskriftene er kravet om bedre isolasjon i gulv, vegger. Vi har nå bestemt oss for 200mm A33 isolasjon, noe som fordyrer bygget med kr. TEK10, at det skal være minst 250mm isolasjon i yttervegger? Med dagens krav til energisparing og økonomisering av ressursene er det svært viktig å isolere, og i mange tilfeller etterisolere hus og hytter. Etterisolerer du ytterveggene kan du gå en varmere, billigere vinter i møte. Jobben er omfattende, men ikke uoverkommelig. Det blir vel 20cm versus 25 cm isolasjon i tak og gulv og 15cm versus 20cm i vegg. Kravet på hytter under 150 m2 er dog 1.

Isolasjon yttervegg krav

Dagens byggeforskrifter krever 25 centimeter isolasjon i ytterveggene og 30 centimeter isolasjon på kaldloft, som er kravene etter.

U-verdi samt kravet om isolering av. Småhus og fritidsboliger med laftede yttervegger. TEK har generelle krav til at all byggevirksomhet plasseres, utformes, oppføres, drives og. Tiltak 2: Etterisolering av yttervegger n Opprinnelig. For 6 dager siden – Minimumskravene til U-verdier for yttervegger, tak og gulv er uendret, mens. Myndighetene forsterker også kravet til å isolere rør, utstyr og. I tillegg stilles det langt større krav til vinduer og takisolasjon nå enn før.

Vanligvis skjer dette når yttervegg strippes, utlekting med mer isolasjon, pluss ny. Teknisk forskrift ute på høring med høringsfrist 15. Krav til 25 cm isolasjon i yttervegg, mot ønske om 20 cm fra bransjen. Gamle hus skal "puste" og det igjen stiller en rekke krav til. Ekstern vegg isolasjon system i design, konstruksjon og andre feil metoder i prosessen, vil medføre problemer. Dermed går byggekostnadene opp for utbyggerne.

Vanlig 25 cm Leca blokk uten tilleggsisolasjon tilfredsstiller kravet til en vanlig. Brukes ofte som yttervegg i "mellomvarme" rom som f. Minimumskrav til vindu og isolering av tak og gulv er også noe skjerpet.