Ip klasser tabell

Kapslingsgraden angis med bokstavene «IP» etterfulgt av to sifre (tabellene nedenfor viser sifrenes betydning). Dersom det ikke finnes noe krav til utstyrets. BufretUnder finner du en tabell som illustrerer dette, samt at vi kommer med flere eksempler under.

Ip klasser tabell

IP klasse 23 beskytter mot vannspray og regndråper ovenfra. Kapslingsgraden angis med bokstavene IP (en forkortelse for international protection rating) etterfulgt av to sifre. Tabellene nedenfor viser sifrenes betydning. Beskrivelsen av kapslingsgrader (IP systemet) er hentet fra IEC publikasjon 529 (1976).

Ip klasser tabell

Tabell 1 gir en kortfattet beskrivelse av hva slags fysiske gjenstander. IP20 En standard interiörarmatur har normalt IP klass 20. Det vill säga att en person inte ska kunna få en elektrisk stöt genom att sticka in ett finger i ett. IP20 En standard interiørarmatur har normalt IP klasse 20. Det vil si at en person ikke skal kunne få støt ved å stikke en finger inn i et eksisterende hull i. Relevant standard heter SS-EN 60 529, Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning). Kapslingsgraden for elektrisk utstyr angir gjenstandens tetthet mot berøring eller inntrengning av faste partikler og.

För elektrisk eller elektronisk utrustning i krävande miljöer, där damm, korrosiva ämnen, fukt och vatten kan tränga in, är en god kapsling av yttersta vikt för att. Overflaten kan for eksempel ha høyere IP-klasse enn undersiden. Dette er imidlertid ikke vanlig på båtrelaterte produkter. Tabell over IP-klasser: Oversikt viser. Er det noen som vet hva slags krav det er for IP klasse det er for el. I Nek 410, del 26, tabell finner du relevante IP-verdier.

Fagstoff: Hva IP-grad er, hvorfor elektrisk materiell og utstyr har forskjellig IP-grad, og hvor man skal bruke det forskjellige utstyret. Rutingtabell brukes av en datamaskin eller ruter til å avgjøre hvilken rute en datapakke. IP adresser deles i 5 klasser som passer ulike behov. Nedenstående tabell beskriver de forskjellige IP- betegnelsene. IP-tekstene skal stå tydelig på armaturens typeskilt. Symboler fra tabellen kan også være i. Våre produkter har alltid spesifisert hvilken IP-klasse de tilhører.

Foklaring IP-klasser Last ned informasjon om IP-klasser. För att visa vilket skydd en el-artikel har mot damm och vatten märks de med en kapslingsklass. IP-klassen består av bokstäverna ”IP”. Kapslingsgraden betegnes med bokstavene IP (forkortelse for «international protection rating»). Tabellen nedenfor viser sifrenes betydning. Kapslingsklasser enligt SSIEC529 (IP-systemet) och CEEs beteckningssystem samt jämförelse mellan de två systemen.

Det föreligger emellertid inte full.