Internkontroll elektro

For enkelte virksomheter vil en dekkende internkontroll få plass på noen få sider. Unnsett omfang -om det er på papir. Internkontroll innebærer et systematisk arbeid for å sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med.

Internkontroll elektro

Alle virksomheter skal ha et internkontroll system for HMS oppfølging. Gjeldende lover og forskrifter som omhandler periodisk ettersyn av elektro, brannalarm. Få bedrifter har personell med kompetanse til å gjennomføre internkontroll av det elektriske anlegget. Elfag hjelper din bedrift med dette.

Internkontroll elektro

Internkontroll er det grunnleggende prinsippet for systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen.

Alle virksomheter som er underlagt. Kontroll utføres stadig hyppigere av tilsynsmyndighetene om bedrifter har et internkontrollsystem. Internkontroll-avtale med HOEL ELEKTRO AS. Feil i elektriske anlegg kan føre til brann- og berøringsfare. Internkontroll, internkontrollsystem, ik-el, ik-elektro, elektro. Hvem har krav til internkontroll av eget el-anlegg? IK forskriften gjelder både byggeier og leietaker. Dersom vi ser litt på statistikk som er utarbeidet av DSB (Direktorat for sikkerhet og beredskap)så har det seg slik at 40% av brannene i Norge har elektrisk årsak.

Internkontroll elektro

Gardermoen elektro – din elektroentreprenør på Romerike. Dette har ført til at det er innført lov om systematisk internkontroll av el. Wiig Installasjon AS kan levere internkontroll system for elektro til våre kunder. For de fleste er det så å si en umulig oppgave å. Internkontroll og Forsikringsavtaler. Vi tilbyr et system som tilfredstiller myndighetenes krav til tilsyn av elektriske anlegg i næringsbygg og offentlige bygg. Intela er ett dataverktøy som enkelt produserer og oppfyller den dokumentasjon som myndighetene krever i forbindelse med internkontroll elektro i alle typer. Alle bedrifter skal ha periodisk kontroll av det elektriske anlegget. Brannvarslings anlegg og nødlysanlegg skal kontrolleres.

Vårt nettbaserte system for Interkontroll elektro hjelper deg å gjøre dette på en effektiv måte slik at du tilfredsstiller myndighetenes krav. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter kom i 1996. Myndighetene kaller dette HMS-arbeidet for Internkontroll. Innlogging til internkontroll elektro. Den enkle løsningen som tilfredsstiller kravene til internkontroll elektro. Alle virksomheter skal ha et dokumentert system med rutiner som viser hva de gjør for å etterkomme kravene i internkontrollforskriften.

Internkontroll elektro Kristiansand – sikre arbeidsplassen og forebygge brann og ulykker forårsaket av det elektriske.