Inspeksjon elektrisk anlegg

Varsel om kontroll av elektrisk anlegg. Visuell inspeksjon litt her og der og måling etter jordfeil. Her om dagen kom det et brev fra Infratek om pålagt kontroll av elektrisk anlegg.

Inspeksjon elektrisk anlegg

Sikkert fint å få gjort, men jeg er usikker på hva de egentlig er. Etter at vi har besøkt hjemmet ditt og foretatt en sikkerhetskontroll av det elektriske anlegget, får du tilsendt en tilsynsrapport som beskriver resultatet av. Derfor er forsikringsselskapene selvsagt interessert i at flest mulig har det elektriske anlegget i orden. I den forbindelse selger de elkontroller.

Inspeksjon elektrisk anlegg

Ved inspeksjon fra elektrisitetstilsynet kan samsvarserklæringen.

Noen som vet hva de sjekker og hva de er mest opptatt av? Det står i brevet at de vil ha dokumentasjon på nylig. Kunden, bruker eller eier av det elektriske anlegget må sørge for at noen er tilstede ved kontrollen. Fikk et brev med tittelen Varsel om kontroll av elektrisk anlegg og plikt til å være til stede. Det står at mitt anlegg er plukket ut for kontroll i. Elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, drives, vedlikeholdes og kontrolleres slik at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier. De sjekker at det elektriske anlegget i huset ditt er i tråd med dagens forskrifter.

De sjekker at det ikke er utført noe særlig av nytt arbeid gjort av.

Inspeksjon elektrisk anlegg

Hvis du ønsker en sjekk eller utbedring av det elektriske anlegget i boligen din, må du kontakte en godkjent elektriker. Det lokale eltilsyn tar ikke ta slike oppdrag. Elektriske anlegg skal planlegges og utføres slik at mennesker, husdyr og. Inspeksjon og visuell kontroll gjøres før vi setter spenning på. Lover og regler for alle elektriske anlegg gjelder for private, bedrifter og. El-kontroll kan utføres som en rutinemessig inspeksjon, som en kontroll i henhold til forsikringsmessige krav og.

Vi utfører også taksering av elektriske anlegg. Ta kontakt for internkontroll av Deres anlegg. Gode rufiner med jevnlig kontroll av det elektriske anlegget kan forebygge brann og. Uavhengig kontroll og gode rufiner gir en nøytral og effekfiv inspeksjon av. A stikkontakt som er sikret med 20A 3. Lysarmatur som er provisorisk tilkoblet fast anlegg. Følgende punker inngår i en årlig inspeksjon:. Bidrar til å tilfredsstille nasjonale krav til intern-kontroll av elektriske anlegg; Kan inspisere elektrisk utstyr uten å. Det er også registrert at det blir foretatt «Visuell kontroll» av det elektriske anlegget iht.

IK-forskriften for virksomheter av personell med ulik.