Innrede kjeller søknadsplikt

Bruksendring er søknadspliktig dersom. Går du med tanken om å innrede kjellerrom? Før du i det hele tatt kan begynne å tenke på å innrede kjelleren, må du derfor. Bruksendring av kjeller eller loft til egen boenhet er søknadspliktig. Vi må vel uansett sende inn en en søknad for kjelleren som helhet. Det samme gjelder om du skal innrede kjelleren til rom for varig opphold. Med på kjøpet følger en kjeller på 50 kvm som du innreder.

Innrede kjeller søknadsplikt

Søknadsplikten gjelder uavhengig av om rommene er til eget bruk eller til utleie. Vi skal til på å innrede en del av kjelleren som skal bli til to ekstra soverom og en kjellerstue. Men prøver å sette oss inn i regler og finne ut. Da kan det være fristende å innrede et nytt soverom i kjelleren, sette på et nytt. Det er ikke opplagt for folk flest at det er en søknadspliktig. Nye regler fra nyttår gjør at det nå er enklere å gjøre om boder, kjellerrom og loftsrom til boligrom og til utleie.

Et høyt antall boenheter, særlig i de store byene, er ikke godkjent for beboelse. Mange av disse ulovlige boenhetene benyttes som utleieboliger. Det kalles å søke om å endre tilleggsdel til. Det benyttes Søknad om tillatelse til tiltak (Blankett 5174). Innrede hobbyrom etc i kjeller, (dvs ikke rom for varig opphold) forutsetter at det er. At det er kjellerstue, men ikke er godkjent P-rom?

Ofte står det i taksten at rombetegnelsen er gjort i henhold til innredning og dagens bruk, ikke. Tidligere var det også søknadspliktig å innrede bad, men selv om du ikke. La oss ta det typiske eksemplet med en innredet kjeller. S-rom, og man ønsker å innrede disse til soverom? Så vidt jeg har forstått er bruksendring fra S-areal til P-areal søknadspliktig. Mange slike rom er å finne i kjelleren i eldre hus. Det vil etter dette ikke være mulig å innrede rom for varig opphold under terreng på flate tomter. Det er søknadsplikt å endre bruk fra sekundærrom (boder) til primærrom.

Veiledningen omfatter innredning av leiligheter på loft og i kjeller i eldre murgårder. Senking av golv i eksisterende kjeller og kryperom. Etablering av nye boenheter er søknadspliktig, også når det skjer innenfor. Aktuelle krav i TEK10 for ”boligareal i kjeller”. Slik bygger du om kjelleren din til en bolig. Gjerde mot nabo er i utgangspunktet ikke søknadspliktig og kan derfor. Det følger eksplisitt av byggesaksforskriften § 2-1 c) at søknadsplikt også.

Skal du bruke bygget eller deler av det til noe annet enn det det er godkjent til? Vil du gjøre loft eller kjeller om til soverom eller stue? MANGE KJELLERMENNESKER: Huseiernes Landsforbund anslår at 20.