Innbyggere i norge 2016

Da vil Norge ha gått fra 5 til 6 millioner innbyggere på under 20 år. Det er den raskeste millionpasseringen i norgeshistorien. Statistisk sentralbyrå 5 213 985 personer. I 1665 hadde Norge 440 000 innbyggere, i 1822 passerte folketallet én million. Norge vil ha 7 millioner innbyggere innen 2060. Om SSBs prognoser stemmer, blir det den.

Tabell 3 og figur 3 viser antall innbyggere i de samme aldersgruppene. Men Norges folketall er trolig lavere enn ekspertene har trodd. Eksakt hvor mange færre innbyggere Norge har, tør ingen tippe. Akershus hadde nesten 595 000 innbyggere pr. Befolkningstallet økte med 9 634 personer i 2015, og veksten var på 1,6 prosent. I 2031 passerer vi seks millioner innbyggere i Norge. Loppa mister 39 prosent av sine innbyggere.

Norge vil ha mellom 1,4 og 2,4 millioner innvandrere i 2060, viser SSBs nye befolkningsframskrivinger. SSB) nye befolkningsframskrivinger fra 2016 til 2100, som. Her kan du finne statistikk over hvor mange som har smarttelefon i Norge. Andel som har smarttelefon 2011 – 2016 (prosent). Befolkningstallet i Norge ventes å nå 6 millioner like etter 2030, ifølge Statistisk sentralbyrå. Befolkningstallet i Norge ventes å nå 6 millioner like etter 2030, ifølge. Publisert: 21 juni 2016 13:30 PM Sist oppdatert: 21 juni 2016 13:30 PM. Norge Sverige Danmark Finland Island.

Nordland har ved inngangen til 2016 et innbyggertall på 242 348 personer. Befolkningsutvikling i Nordland og Norge fra 2006 til 2016, indeks der 2006 = 100. Det tok 37 år for Norges befolkning å gå fra fire til fem millioner. Kan bli 860 000 innbyggere i Oslo i 2030. I 2060 forventer de et folketall på rundt sju millioner i Norge. Forventet levealder ved fødsel i 2016 er 84 år for kvinner og 80,3 år for menn. I 2060 vil det ha steget til 87,2 for menn og 89,2 for kvinner, viser tall fra SSB.

Andel 80 år og over, 2016 og framskriving for 2040. Henholdsvis 5,5, 5,5 og 5,3 prosent av innbyggere i disse fylkene er 80 år og over. OSLO: En av tre innbyggere i Oslo har innvandrerbakgrunn. Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de tre selvstyrte områdene Færøyene, Grønland og Åland har tilsammen 24,9 millioner innbyggere (2007). Medlemmer av Nmf etter alder og kjønn (oppdatert november 2016). Antall leger i Norge og innbyggere per lege i Norge 1818- 2003 (klikk «Vis tabell» øverst). Tall kan spre frykt, og stadig vekk kommer debattinnleggene og overskriftene om muslimsk flertall i Norge.

De som er redd for Islam og hvordan denne religionen. Tønsberg er Norges eldste by, regionsentrum og Vestfolds fylkeshovedstad. Byen ble grunnlagt i 871 og kan fortelle om. Danmark enn i Norge, og det var 750. Eiendomsmegler 1 har blitt valgt til ny styreleder for Norges Eiendomsmeglerforbund. I en fersk spørreundersøkelse har de spurt innbyggere i alle landets største byer hvilke. Norge legger seg helt i toppen blant dem som øker.

Norge i 2050 ha omtrent 50 prosent flere innbyggere enn i dag. Hvis de verste scenarioene slår til, så vil det til neste år komme like mange asylsøkere til Norge som det er innbyggere i Norges.