Informasjonskløft

En informasjonskløft er det skillet som finnes mellom to eller flere befolkningsgrupper eller sosiale lag med bakgrunn i at den ene gruppen vet noe den andre. Begrep: Informasjonskløft er noe som oppstår når innbyggerne i et samfunn har ulike kunnskaper og ulik tilgang til informasjon. Tilgang til informasjon og mulighet til å uttrykke egne meninger er viktig i et demokratisk samfunn.

Informasjonskløft

Fagstoff: Goder og byrder er ujevnt fordelt i de fleste samfunn. I Matteusevangeliet i Bibelen står det:”For den som har, skal få, og det i overflod. Vi skal i denne teksten se på informasjonskløfter i forhold til i-land og u-land. Vi tar også for hva internettet har å si i forhold til informasjonskløfter, om det har hatt.

Informasjonskløft

Dette blir populært kalt informasjonskløfter. Sande (1989) har sammenfattet hva som ligger i begrepet informasjonskløft slik:. Definisjonen av informasjonskløft er "skiljet som fins mellom to eller fleire folkegrupper eller sosiale lag med bakgrunn i at den eine gruppa veit noko den andre. I denne oppgaven skal jeg diskutere hvordan media er med på å skape, samtidig som å forsterke og motvirke informasjonskløfter vi står overfor. I denne oppgaven vil jeg diskutere hvordan media er med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter. I denne oppgaven skal jeg forsøke å drøfte hvordan media er med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter. Når språket skaper problemer – informasjonskløfter og språkkløfter.

Som regel diskuterer vi språk og språkbruk med utgangspunkt i. Informasjonskløft" er et begrep som jeg syntes var interessant når jeg først ble presentert for det.

Informasjonskløft

For å gjøre det lettere for meg selv under en. Informasjonskløfter oppstår når det blir store forskjeller i et samfunn mellom «de som vet», og «de som ikke vet». Begrepet informasjonskløft er det vi bruker å kalle når innbyggerne i et samfunn har ulike kunnskaper og tilgang til informasjon. Informasjonskløft Problemstilling Definisjoner Blogg Elementer som er med på å skape informasjonskløft. Posts about informasjonskløft written by mikweb. Informasjonskløfter – forslag til innledning. For den som har, han skal få, og ha i overflod; men den som ikke har, han skal miste til og med det.

Vi kan skille mellom pretendert informasjonskløft, reell informasjonskløft og autentisk informasjonskløft. Både den pretenderte og den reelle informasjonskløften. Den første tiden brukte Jostein Gripsrud og Allmennkringkastingsrådet til å forsøke å definere så vel begrepet. Kunnskap er ulikt fordelt i dagens samfunn, på den måten så oppstår du ulike informasjonskløfter. I denne oppgaven vil jeg se på hvordan. Når ungdommer hører utrykket informasjonskløft tenker de kanskje at dette kun angår u-land, at slikt kan jo ikke forekomme i et så morderne og. Ein relevant definisjon av omgrepet informasjonskløft kan vere at det skjer ei skeivfordeling av kunnskap og informasjon i samfunnet fordi folk.

Utdrag frå presentasjon om mediespråk: Ei informasjonskløft er mangel på kunnskap og informasjon. Eksempel på informasjonskløft er språk-. Skal skrive ei oppgåve om informasjonskløft og demokrati – posted in Skole og leksehjelp: Heisann alle sammen! Diskuter hvordan media er med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter – en innledning. Media har en stor rolle i dagens samfunn. Kladd til innledning om informasjonskløft. I dagens samfunn har informasjon og kunnskap blitt ujevnt fordelt blant ulike folkemengder. Me kjem frå det norske journalistlaget, og skal informere dikka om informasjonskløfter og kva som gjer at dei oppstår.

Noe å være oppmerksom på i møte med medier.