If superforsikring innbo vilkår

Innboforsikring sikrer det du har i hjemmet ditt. Super, garanterer vi deg minst like gode vilkår som du hadde i ditt forrige selskap. Finn svar på ofte stilte spørsmål om innboforsikring.

If superforsikring innbo vilkår

Nedenfor finner du svar på spørsmål vi ofte får om innboforsikring. Finner du ikke svar på det du lurer på. I vilkårene finner du hva forsikringen dekker og hva den ikke dekker, egenandeler mm.

I særvilkår finner du utvidede bestemmelser for forsikringen.

If superforsikring innbo vilkår

De fleste har behov for en innboforsikring i tillegg til husforsikring. En innboforsikring sikrer verdiene du har i huset ditt. Ifs innbo- og løsørevilkår, Generelle vilkår, Naturskadevilkår og Lov om forsikringsavtaler (FAL) av 16. Vi hjelper deg å finne forsikring som er tilpasset deg og ditt behov – uansett livssituasjon. Med vår Super innboforsikring dekkes også uhell og nyere innkjøpte artikler dekkes med lavere egenandel og avskrivningsregler. I samarbeid med Huseiernes Landsforbund tilbyr vi deg som medlem Super innboforsikring til en svært gunstig pris. Om du bor i hus eller leilighet spiller ingen.

IFs innboforsikring er delt i to, der grunnpakken kalles Kombinert, mens klassen over heter Superforsikring. Bor du midlertidig utenlands og er i tjeneste på vegne av Forsvaret kan du utvide FP kollektiv hjem til å gjelde i utlandet.

If superforsikring innbo vilkår

Når Superforsikring er tegnet i tillegg til kollektiv innboforsikring, gjelder vilkåret for. Hvis du utvider til superforsikring øker dekningen til 15. Dersom du har utvidet innboforsikring (Hjem Ekstra) er vilkårene enda rausere. Her får du oversikt over hvilke vilkår som er vanlige, og hva du kan betale. Elkjøp, Lefdal (med samme vilkår som Elkjøp), Siba , Komplett og.

Har du en superforsikring innbo så dekkes det samme som trygghetsforsikring. Men leser nå at IF dekker så lenge det er nytt, med egenandel 1000. Hun mener at det ikke dekkes av innboforsikringen hennes. Mer informasjon om dette finner du i vilkårene våre, punkt 4. Jeg har en "super-forsikring" som de kaller det på toppen av vanlig forsikring. Se særlig på vilkåret "ytre påvirkning" I flg netcom gjelder ikke. IF nå når vi flyttet, og da fikk vi noe som heter superforsikring på innbo.

Hvorfor er ikke Storebrand Super nevnt- som har tilnærmet identiske vilkår som If og Sparebank 1? Det er kun disse 3 selskapene som ikke. Se vilkår for utfyllende regler om aktiviteter som ikke er dekket. For å sikre enda bedre dekning på innboforsikringen, kan du kjøpe Superforsikring. If, kan du selvsagt fortsatt være medlem av BFO. Innboforsikringen dekker innbo og løsøre med inntil kr 1 750 000 for deg. Det er Personellforbundets kollektive hjemvilkår i If som gjelder med noen endringer.

Superforsikringen og forsikringen for nyere elektronikk gjelder ikke. Lurer på å gå over fra Tryg sin boligekstra og innbo ekstra forsikring itl IF sin superforsikring. Da jeg tittet litt ekstra på vilkårene for den delen så dekket den vanninntrenging.