Høyde gjerde uten søknad

Du kan sette opp gjerde mot vei uten søknad, hvis ikke annet er. Så stor garasje kan du snart bygge – uten å søke. Mange kommuner har egne regler om gjerdehøyde, eller det er tatt inn i. Gjerdeloven gir deg rett til å sette opp gjerde mot naboen. Levegg, bod, påbygg, garasje kan bygges uten å søke. Hvis jeg kan bygge uten å søke, hva er maks høyde av mur og hva er maks. I følge lov om grannegjerde har du rett til å ha gjerde mot naboen hvis du.

Høyde gjerde uten søknad

Regn med en bredde på minimum 60 cm for en hekk med to meter høyde. Ny garasje en meter fra tomtegrensen, et 1,8 meter høyt gjerde på tomtegrensen. Alt dette kan boligeiere sette i gang med uten hverken å søke kommunen. Mindre levegger med høyde 1,8 m og lengde inntil 5,0 meter kan. Bod og dukkestue er noe av det du kan bygge, uten å søke om det. Gjerde mot vei kan settes opp med høyde inntil 1,5 meter. Gjerdeloven gir deg rett til å sette opp gjerde eller hekk mot naboen.

Her kan det gjøres lokale unntak om for eksempel høyde, utforming og farge. Disse må du søke om hvis du vil ha dem mellom eiendommene og.

Høyde gjerde uten søknad

Du kan føre opp gjerde (innhegning) mot vei eller nabogrense inntil 1,50 meter uten å søke forutsatt at gjerde ikke kommer i konflikt med. Høyden måles der det er størst høydeforskjell fra terreng til toppen av gjerdet. Tette, ”tyngre” gjerder, for eksempel skjermvegg eller der innhegning også er støyskjerm, vil være. Innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner. Kan settes opp uten søknad, hvis ikke annet er bestemt i plan.

Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Da kan man ikke heve grunnen utover dette uten endringssøknad. Det gjelder mindre forstøtningsmur på inntil 1 m høyde og avstand fra. Innhegning mot vei med enkle, lette konstruksjoner med høyde inntil 1,5 m. Gjerde mot nabo kan settes opp uten søknad, hvis ikke annet er bestemt i plan. Da kan du bygge mer på eiendommen din, uten å søke kommunen eller. Mindre levegger med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 5 meter. Gjerde kan være plankegjerde, stakittgjerde, flettverksgjerde, smijernsrekkverk eller andre typer rekkverk med en enkel, åpen konstruksjon.

Ved å bruke reglene taktisk kan du bygge ganske mye uten å søke. Hvorvidt et gjerde, innhegning eller en levegg er søknadspliktig etter plan – og bygningsloven. Kan oppføres i 1,5 meter høyde uten søknad eller tillatelse. Når du skal sette opp et gjerde rundt tomta, er det viktig å ta hensyn til omgivelsene, men også husets stil. Stolpeavstanden kan være 1,5–2 m, avhengig av høyde og materialdimensjon. Høyere gjerder må du søke om tillatelse til å bygge. Et gjerde med liggende kledning kan lages uten forskjell på forside og.

Innhegning mot veg med inntil 1,5 m høyde.