Høyde gjerde tomtegrense

Gjerdeloven gir deg rett til å sette opp gjerde mot naboen. Her kan det gjøres lokale unntak om for eksempel høyde, utforming og farge. Ny garasje en meter fra tomtegrensen, et 1,8 meter høyt gjerde på.

Høyde gjerde tomtegrense

Mindre levegger med høyde 1,8 m og lengde inntil 5,0 m kan oppføres. Når du skal sette opp gjerde eller levegg er det tre ulike kategorier som er. Mellom vår og deres tomt står det nå et gjerde på 90 cm.

Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m.

Høyde gjerde tomtegrense

Skal du bygge noe som helst i beltet rundt tomtegrensa så må du søke og innhente. Endring: Ved høyde opp til 1,8 meter og lengde inntil 10 meter, skal. Mange kommuner har egne regler om gjerdehøyde, eller det er tatt inn i. Det jeg har hørt er at gjerde må bygges 1 meter unna tomtegrensa. Nabo plantet hekk uten og spør – Hus, hage og oppussing16 innlegg3. Naboen prøver å overkjøre meg med er gjerde. Hekk som erstatter gjerde, vil si hekk som står på tomtegrensen og tjener. Når du skal sette opp gjerde mot naboer er det lover og regler å forholde seg til.

Oppføring av innhengning mot veg er søknadspliktig når den har en høyde på.

Høyde gjerde tomtegrense

Gjerder som er vakre og velholdte gir eiendommen et løft. Treko AS leverer gjerdeelementer som har standard lengde på 200 cm og høyde fra 80 til 130 cm. Bygningsloven tillater gjerder opptil 80 cm i tomtegrensen. Stolpeavstanden kan være 1,5–2 m, avhengig av høyde og materialdimensjon. Et gjerde kan være bare en markering av tomtegrensen, det kan konstrueres. Sett opp et gjerde i tomtegrensa så er problemet ute av verden.

Muren er det for å gi en jevn høyde på gjerdet. Fornuften ligger i at hekken eller gjerdet kan plasseres på tomtegrensa. I følge lov om grannegjerde har du rett til å ha gjerde mot naboen hvis du. Du er på den sikre siden hvis du holder hekken på to meter høyde. Sjekk hvilke regler som gjelder for hvor høyt gjerde man kan sette opp. Der eg bygger hus er 1,50m maks høyde på gjerde i tomtegrense. Du kan føre opp gjerde (innhegning) mot vei eller nabogrense inntil 1. Høyden måles der det er størst høydeforskjell fra terreng til toppen av.

Forslag om å regulere høyde og bredde hekker, for å unngå at disse hindrer sikt. Blant annet om ulike tiltak og om det du ønsker å gjøre er søknadspliktig eller ikke, og hvilke forutsetninger. Uenighet om trær, gjerder og veirett går igjen når nabokonflikter havner i rettssalen.