Høyangertunnelen ferdig

Den 7, 5 kilometer lange Høyangertunnelen stod ferdig 1982. Det har ikkje vore utført omfattande tiltak sidan då. HØYANGER: Arbeidet går inn i ein ny fase, og det blir fleire opningstider. Alt arbeid skal vere ferdig i desember neste år. Høyangertunnelen er en 7543 meter lang tunnel på fylkesvei 55 i Høyanger og Balestrand kommuner i Sogn og Fjordane. Byggentreprisen i Høyangertunnelen skulle etter planen ha vore ferdig i sommar. Men no blir det haust innan det skjer.

Høyangertunnelen ferdig

Tunnelen skal vere ferdig oppgradert i desember 2017.

Foto frå arbeidet med å sette opp ny vatn- og frostsikring i Høyangertunnelen. Etter planen skulle arbeidet vore ferdig til sommarferien, men no vert det. Oppgraderingen av Høyangertunnelen er delt i to oppdrag. Når alt er ferdig, blir det bare 16, men ventileringskapasiteten blir likevel økt. Litt vanskeligere å ta i bruk, du må ha erfaring med FTP, serveradministrasjon og enkel programmering. Du kan hente et ferdig design fra Yr, og tilpasse dette.

Høyangertunnelen på fylkesveg 55, med fleire.

Høyangertunnelen ferdig

Huset stod ferdig i 1962 og var i bruk til 2004. Vegen mellom Høyanger og Nordeide vart opna i 1934. Det var den gamle Bogentunnelen på 636 meter. I 1965 stod Mont-Blanctunnelen (11,6 km) mellom Frankrike og Italia ferdig. Høyangertunnelen skal utbetrast innanfor ei kostnadsramme på 170 mill. Blant anna vart det bygd slugfabrikk i 1974, og felgfabrikken Fundo stod ferdig i 1977.

Moderniseringa og utvidinga av A-hallen i 1981, prova òg at Høyanger var. Høyanger kommune, postboks 159, 6991 Høyanger. Arbeidet startar i veke 40 og vil vere ferdig i løpet av november. Utbyggingstrinn tre på Vestlandet skal være ferdig innen 2014. Veidekke Entreprenør har i dag skrevet kontrakt med Statens vegvesen om å rehabilitere Høyangertunnelen. Ortnevik kom inn i ruten i 1982, da Høyangertunnelen sto ferdig, og Kongsnes–Nordeide ble lagt ned.

I 1985 fikk Ortnevik veisamband med resten av sørsiden. Thanks for the coffee till waiting for the ledebil-car trough Høyangertunnelen! Nydelige bilder fra Høyanger 🙂 E-post:. Reviderte kolonnetider Høyangertunnelen – gjeldande frå 17. Fv 13 Dragsvik – Farnes, vegarbeidet er ferdig. Høyangertunnelen – oppgradering tekniske installasjonar:.

Høyangertunnelen på fylkesveg 55, med. Myhrerenga borettslag på Skedsmokorset sto ferdig etter Norges første. Statens vegvesen om å rehabilitere Høyangertunnelen på fylkesvei 55 i. Kulturminne og kulturmiljø i Høyanger kommune vedlegg til lokal. Lavikdalen kom i gang i 1880, og vart først ferdig til Løland i 1912. Arbeidet med sikring av tunneler er ikke ferdig før om ti år. Høyangertunnelen og Bermålstunnelen som skal prioriteres.