Hup stål tabell

Norsk Stål AS påtar seg ikke ansvar for. VARMFORSINKET STÅL OG SPESIALSTÅL VARMFORSINKET RUNDT, FLATT. TABELLER OG SALGSBETINGELSERSAMMENLIGNINGSTABELLER. Dimensjoner og momenter for noen stålprofiler. Standarden gjelder for varmvalset, likebent vinkelstål. Materialkoeffisienten γm0 for stål er satt til 1,05 i NA. Lastkapasitet for vipping i bruddgrensetilstand, qv, i tabellene i pkt.

Hup stål tabell

Del 2: Tekniske krav for stålkonstruksjoner. Sidestiller EN 10210 og EN 10219 hulprofiler som produkter til stålkonstruksjoner dvs. TABELLER OG STANDARDER STÅL Se side ALUMINIUM Se side. INNHOLD TABELLER STÅL Produkt Side Produkt Side Europa-standard (EN). X 60 X 4,0 MM X 6 M 2005 606 M 311364 DUPLEX. Följande tabeller hjälper konstruktören att snabbt finna lämplig stålprofil för balk- och pelarelement.

Tabellerna gäller dock ej som redovisning av statiska. Aktuell tabelldata: Ståldata: Resulterende geometridata for valgt randdrager:.

Hup stål tabell

Stangstål – Flatt, rundt, vinkel, firkant og T-stål. Systemer for brannbeskyttelse av stål. VEDLEGG: 2 (materialformler, HUP-profiler). Hvor stor HUP-profil må underflensen i fagverksbjelkene ha, når vi. Den bærende evnen i en stålkonstruksjon reduseres kraftig på grunn av. TABELLER STÅL Dimensjone TABELLER STÅL Y Dimensjoner, Celsius masse og SHS-VF HUP statiske verdier EN 10 210 Varmformede hulprofiler.

Regn først ut F= tverrsnittet av stålprofilet og divider eks- ponerte areal på. Ved HUP profiler med kritisk ståltemperatur mellom 400 og. R 90 er det besparelse (se tabeller nedenfor). Finn den korrekte tykkelsen på platen i tabellene på side 5 til 7 eller på side 8 til 10. G-PROG STÅL Ståltverrsnitt for Eurocode. Programsystemet G-PROG Stål er utarbeidet og eid av : Norconsult. Rekkverk med stendere i HUP, aluminium håndlist i Ø42,4 mm og felt.

Stålkonstruksjoner i hh til Eurokode 3-Prosjektering av stålkonstruksjoner og trekonstruksjoner i hh. Kontrollklasse: 2 i hh til R762 Prosesskode2, tabell 85. Innkledning av søyler og bjelker a stål med Norgips Standard eller Norgips. Tabellen under angir hvor mange platelag som man behøver for 30,60 og 90. Norgips hjørneprofil PHL monteres gjennom å skru eller skytes fast mot HUP profilen. Lettvegger med enkel svill og enkle stålstendere, System 1200. Alle normalt brukte stålprofiler som H-profil, I-profil og HUP- profil kan.

HUP-profiler i Weldox 700 ble sammenlignet med forsøk i en. Tabell 2 – Materialfaktorer for stål benyttet i beregninger. Tabell 6 – sammendrag for beregning av knutepunkter. Stolper av rør eller HUP-profiler kappes og tilføres. Kapasiteten finner du i tabellen nedenfor. Det skal benyttes følgende stålsorter for de ulike elementene i ferjekaibrua: Element.

Det velges som hovedregel kontrollklasse pr.