Høgskolen i volda fronter

Høgskulen i Volda (HVO) ved Institutt for religion, livssyn og etikk er torsdag og fredag vertskap for NoReFo (Norsk Religionspedagogisk Forskerforum). PHPSESSID=BufretDenne sida er fasa ut. Høgskulen i Volda har ei rekkje spennande studietilbod, og du kan velje mellom ulike fagområde og studieformer. I tillegg tilbyr høgskulen mange vidare-. Det kan medføre at enkelt funksjonalitet ikke vil fungere normalt. Dersom du har behov for å jobbe i Fronter eller nokon av dei andre FEIDE tenestene.

Fronter) der undervisningsopplegg, førelesingsnotat.

Høgskolen i volda fronter

Høgskulen i Volda har avtalar med utdanningsinstitusjonar i mange land og. Undervisninga er samlingsbasert og lagd til Høgskulen i Volda. E-læringsprogrammet Fronter vert nytta. Dels bruker Høgskolen i Volda Fronter som læringsplatform, som har en form på diskusjonsforumet som er vanskelig å navigere i. EKSAMENSOPPGÅVER FRÅ HØGSKULEN I VOLDA. Individuell heimeeksamen med bruk av Fronter. With over 3800 students and about 350 employees, is Volda University College the largest educational institution on the North West Coast of Norway. Her blir det publisert stoff frå høgskulen og studentmiljøet, i form av nyheitstekstar, informasjonstekstar og.

Noe av det første man får høre når man begynner som student ved Høgskulen i Volda er "bli frivillig".

Høgskolen i volda fronter

Som student hjå Høgskulen i Volda er det viktig å halde seg oppdatert på innleveringsfristar og arbeidskrav. Fristar for innlevering av oppgåve og plan for utlegging av leksjonar vert kunngjort ved semesterstart. Kontakt mellom student og faglærarar skjer på Fronter. Man søker og blir opptatt på Høgskolen i Volda siden de er ansvarlige for undervisningen, hvor samlingene altså. Høgskulen i Volda (HVO) ble etablert 1. Høgskolen er en statlig høgskole i Norge og er et. For studenter ved Høgskolen i Molde: Pensumlistene vil bli lagt ut på Fronter etter at skolen har startet.

Høgskulen får skryt av Helsedirektoratet for si nye vidareutdanning for sosialarbeidarar, som er unik i Norge. Her finner du informasjon om hvordan du registrerer deg og får opptak ved Høgskolen i Volda. Dette gjelder studenter ved Kulturakademiet som skal ta eksamen. Du får tilgang til eit eige elektronisk klasserom (Fronter) der program for samlingar og førelesingar vert lagt ut. Download "Saks- og arkivsystemet Public 360ᵒ Høgskulen i Volda. Prosjekt Fronterdokumentasjon – Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport.