Grannegjerdelova hekk

Hekk som erstatter gjerde, vil si hekk som står på tomtegrensen og tjener som skille mellom naboer. Disse reguleres av grannegjerdelova. Synes du naboen og hekken hans boltrer seg over litt vel mye plass, er det greit å merke seg.

Grannegjerdelova hekk

Grannegjerdelova (Lov om grannegjerde). Gjerdeloven gir deg rett til å sette opp gjerde eller hekk mot naboen. Også hekk langs nabogrensen omfattes av grannegjerdeloven. Føresegnene i denne lova gjeld berre når ikkje anna fylgjer av serlege rettshøve.

Grannegjerdelova hekk

Avtale om gjerdeskipnad gjeld framfor føresegnene i denne lova, når anna. Grensehekk Grenseskiller er ofte markert ved hekk. Slik grensehekk er i utgangspunktet ikke omfattet av naboloven, men grannegjerdeloven. En hekk som er over to meter høy faller inn under Grannegjerdelovas anvendelsesområde. I Grannegjerdelova er spørsmålet om hvorvidt en hekk kan kreves. Grannegjerdeloven § 6 (Se loven her: Grannegjerdelova) Det er ikke bestemmelser. Kan vi sette hekken på grensa, eller på den stå på vår side? Grannegjerdeloven § 6 (Se loven her: Grannegjerdelova) Det er.

Vi vil ikke ha en hekk som stikker inn på vår tomt !

Grannegjerdelova hekk

Naboloven sier at max høyde på hekk er 2 meter, MEN hekk som er på. Hva slags regler kan vi bruke for å få ned høyden på hekken? Plantet en tuja hekk langs den alerede plantete hekken uten og spør. Dette reguleres bl a av grannegjerdeloven og granneloven. Nabo nekter oss å gå på eiendommen for å klippe hekk. Regler ved oppsetting av gjerde i nabolag – Juss13 innlegg26.

Sommer og høytid for nabokrangler med utspring i hekker, trær og busker. Etter grannegjerdeloven har enhver eier av en eiendom rett til å. Forslag om å regulere høyde og bredde hekker, for å unngå at disse hindrer. Enhver har rett til å etablere hekk mot naboeiendommen etter grannegjerdeloven. Vi har en hekk på delet mot naboen, den består av blant annet grantrær som er. Etter grannegjerdelova § 4 første ledd skal et grannegjerde. Gjennom vårt arbeid opplever vi at det mellom naboer er mye spørsmål om veirett, hekk, trær og busker. Her er det for eksempel spørsmål om. I grannegjerdeloven framgår det at du på visse betingelser kan kreve at naboen.

Det er "Grannegjerdelova" som gjelder for hekk, så lenge denne fungerer som. Hekker som er lavere enn to meter kan du ikke få gjort noe med. Grannegjerdelova har egne regler for hekker som fungerer som grenseskille.