Gjerdeplikt mot offentlig vei

Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. Grunneier kan på egen bekostning sette opp elektrisk gjerde mot offentlig veg. Elektrisk gjerde forutsettes utført og satt opp etter forskrifter fastsatt av Direktoratet.

Gjerdeplikt mot offentlig vei

Hovedregelen er at alle har rett til å sette opp gjerde mot naboen. Det er viktig å merke seg at det er forskjellige vilkår for gjerdeplikten til et nytt gjerde, i motsetning til et eksisterende gjerde. Reglene i nabogjerdeloven gjelder ikke gjerdehold ved offentlig vei eller jernbane.

Etter lovens § 6 har man rett til å ha gjerde mot naboeiendom hvis man betaler.

Gjerdeplikt mot offentlig vei

Offentligrettslige regler og privatrettslige regler. Plan- og bygningsloven § 28-4 har regler om gjerdeplikt mot vei. Gjerdeloven gir deg rett til å sette opp gjerde mot naboen. Det er ingen slik gjerdeplikt for hytter. Gjerder ut mot vei kan stort sett ikke være høyere enn 1,5 meter. Skal du sette opp mur ut mot offentlig vei kan du gjøre dette uten å søke forutsatt at muren ikke er høyere enn en halv meter, og at muren ikke er.

Eksisterende gjerdeplikt langs offentlig vei eller andre steder og ny. Men da fikk jeg til svar at han hadde ikke gjerdeplikt! Vi gjerder alle vår østside" og opp mot åpent fjellbeite.

Gjerdeplikt mot offentlig vei

Den enkelte boligeiendommen har gjerdeplikt mot offentlig friområde. Fasader mot vei og offentlig tilgjengelige arealer skal gis spesiell oppmerksomhet. Enhver har rett til å sette opp eller opprettholde gjerde mot naboeiendom. For at det skal foreligge gjerdeplikt må to betingelser være oppfylt. Gjerdeplikt for jernbanen kan følge av særskilt rettsgrunnlag.

Gjerde til vern mot alminnelig ferdsel. Gjerde mellom offentlig veg og jernbane. Gjerde mot offentlig vei settes opp etter bestemmelsene i §44 og 45. Når du skal sette opp gjerde mot naboer er det lover og regler å forholde seg til. Historisk bakgrunn og legislative begrunnelser for gjerdeplikt. Uansett, hundeeier VET jo hva følgende kan være om hunden durer i vei uten. Bonden har ikke gjerdeplikt mot offentlig vei, så sauekrekene kan rusle rundt.

Selv om det er innmarkseier som har gjerdeplikt mot utmarka i dette området.