Gjerdeplikt innmark

Eg vil her gi ei kort oversikt over eksisterande reglar om gjerdeplikt, særleg. Hovedregelen er at alle har rett til å sette opp gjerde mot naboen. I enkelte tilfeller kan man kreve at naboen skal være med på å dele kostnadene med. Eksisterende gjerder mellom innmark og utmark. Mange lover, hovedlova gjerdeloven (Lov om grannegjerde). Han dekker seg bak gjerdeplikten og sier at vi ikke skal klage når gjerdene er. I ett tilfelle samlet vi inn sauene som kom på innmarka vår og.

Gjerdeplikt innmark

Men da fikk jeg til svar at han hadde ikke gjerdeplikt! Dersom TS har opprettholdt sin "gjerdeplikt" rundt egen eiendom (hage) hvordan kom. Kanskje står det noe i dem om hvem av dere som har gjerdeplikt. Utmarkseier har aldri gjerdeplikt mot hyttetomt i utmark. Heime på garden har alle gjerdeplikt mot for eksempel sør, så alle må. Modum Kulturhus på møte om beiterett og gjerdeplikt. Fylkesmannen tar til orde for å gi grunneieren gjerdeplikt overalt der det beiter rein: Den regionale forvaltningen av reindrifta i Røros-regionen. Hvis det stemmer er det da forferdelig urettferdig?

Gjerdeplikt er ein privatsrettsleg sak som kommuna ikkje har heimel for å ta.

Gjerdeplikt innmark

VILKÅRENE FOR GJERDEPLIKT OG FORDELING AV GJERDEHOLD: GGL. Møter om gjerding, beiterett og gjerdeplikt i Buskerud. Den gjeld ikkje for ein del nye gjerde, til dømes sperregjerde. For å krevje eit gjerde oppsett eller reparert etter gjerdelova føreset det. Gjerdeplikta er i utgangspunktet likt fordelt mellom naboane. Det finnes utallige regler om gjerder.

Offentligrettslige regler og privatrettslige regler. Men bøndene fikk ingen tilsvarende gjerdeplikt i forhold til reindrifta i denne loven. Reineiernes vokteplikt omfattet ikke bare innmark, men også utmarksslått. De mener det er eierne på Straumhaug som har gjerdeplikten for boligfeltet på. På Rødås ble trase for gjerde mellom innmark og utmark bestemt under. Begrensninger i retten til å sette opp gjerder. Avtale; Andre har privatrettslige rettigheter.

I enkelte tilfeller kan det også foreligge gjerdeplikt. Hvis det er gjerdeplikt er utgangspunktet at kostnadene deles likt mellom. Den vilkårsløse regelen om gjerdeholdstvang over innmark og mot utmark ble imidlertid fjernet. Kart over heimateigane og utskiftningsprotokoll som bl. Rettigheter ble beskrevet, som for eks. Utskiftninger kunne gjøres bare for innmark eller bare for utmark.

Jordbrukerne på sin side hadde derimot ikke gjerdeplikt mot rein, bare en gjensidig gjerdeplikt mellom innmark og utmark til andre naboer. Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett Eksisterande gjerdeplikt Gjerdehald som har vore der frå «arilds tid», typisk på innmark, bøgard Gjerdeplikt.