Gjennomsnittslønn i ulike yrker

I mars presenterte Statistisk Sentralbyrå gjennomsnittslønna for de fleste yrker i 2015. Det kan være store lønnsforskjeller i de ulike yrkene. Gjennomsnittslønn for ulike yrker i 2014: Tallene er beregnet ut fra et gjennomsnittlig lønnsnivå uten overtidsbetaling, og det kan være store lønnsforskjeller i de.

Gjennomsnittslønn i ulike yrker

Tallene er beregnet ut fra et gjennomsnittlig lønnsnivå uten overtidsbetaling, og det kan være store lønnsforskjeller i de ulike yrkene. StudentTorget gir deg her en oversikt over hva man gjennomsnittlig tjener i ulike yrker. Disse tallene er gjennomsnittslønn og bør kun sees på som cirkatall. Svært mange mener at de jobber for mye og tjener for lite.

Gjennomsnittslønn i ulike yrker

Her kan du sammenlikne din egen lønn med utbetalingene i andre yrker. Statistisk sentralbyrå (SSB) samler årlig inn opplysninger om lønn for personer som er. Statistisk sentralbyrå i tabellene over gjennomsnittslønn i ulike yrker. Statistikken er en sammenstilling av lønnsstatistikk for ulike. Finn tabeller for alle næringer med fordeling etter yrke, kjønn, alder og utdanning. Ansatte i akademiske yrker og høgskoleyrker hadde en månedslønn på. Oversikten under viser yrke og forventet årslønn til 125 yrker. Jobber du som barnehageassistent er forventet gjennomsnittslønn 288.

Gjennomsnittslønn i ulike yrker

Se hvor mye du kan regne med å tjene i 75 ulike yrker. Oversikten viser gjennomsnittslønn og gjennomsnittlig startlønn for et utvalg yrker. Er du ung, kvinne og uutdannet, har du gode muligheter til å havne nederst på inntektsstatistikken. Hvor kan man evt finne mer om gjennomsnittslønn i Norge generelt? Evt gjennomsnittslønn i ulike yrkesgrupper? Er du personen som setter høy månedslønn høyt, kan du her sjekke hva du tjener i de ulike yrkene.

Ingeniører og sivilingeniører er ikke på topp 10-listen over yrkene med størst muligheter til. Førskolelærer Filips høyeste lønn blir på 27. Jeg lurer litt på lønn på forskjellige yrker. Unge voksne prioriterer økt lønn, mens folk over 55 ønsker seg mer pensjon. Pauseregler sikret kvinne 14 000 kroner. Noen som vet sånn ca hva lønna for f. Regner med at det er endel provisjon inne i bildet, men sånn ca, både med og. Gjennomsnittslønn i 2013: Se oversikt for 156 ulike yrker. Sjekk hva snittslønnen var for ditt yrke i 2013.

Topp 10 Stillinger; Sommerjobb for ingeniør- og økonomistudenter 2016; Gjennomsnittslønn for 100 ulike yrker i 2012;.