Gjennomsnittsinntekt norge 2015

Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for alle ansatte utgjorde 43 400 kroner per 3. Du er inne i en arkivert publisering. Inntekt etter skatt for husholdninger etter husholdningstyper. De 1 prosent rikeste privathusholdningene i Norge eide 19 prosent av all formue i 2014, mens de rikeste 0,1 prosent av. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at gjennomsnittlig inntekt fra lønnet arbeid i Norge er 503. Startsiden for jobb og karriere i Norge. Gjennomsnittslønn for ulike yrker i 2014:.

LES OGSÅ: Én av to nordmenn forventer lønnsøkning i 2015. I rapporten Konjunkturtendenser for Norge og utlandet presenterer SSB. Som per dags ligger på rundt 450-480 tusen i året eller noe i Norge? Gjennomsnittslønn er ikke optimal for å se på ens plassering i en "lønnsoversikt". Gjennomsnittslønna i Norge i 2013 var på 492 000. Basis årslønn for autoriserte regnskapsførere i 2015 var 597 827 kr målt ved gjennomsnitt. Gjennomsnittsnivået er imidlertid farget av at det inneholder alle. Hvor kan man evt finne mer om gjennomsnittslønn i Norge generelt?

Evt gjennomsnittslønn i ulike yrkesgrupper?

Gjennomsnittsinntekt norge 2015

I mars presenterte Statistisk Sentralbyrå gjennomsnittslønna for de fleste yrker i 2015. FriFagbevegelse har gått gjennom over 100 yrker i privat. Ifølge skatteetaten og SSB er gjennomsnittslønnen i Norge ca 430 000 før skatter og. Gjennomsnittslønn for alle ansatte i 2013 var 489. Ligningen gir tre tall for alle personlige skattytere: Inntekt, formue og utlignet skatt. Inntekt» er egentlig nettoinntekten.

Oslo i 2014 Han er fortsatt Norges rikeste – men betaler ikke mest skatt. Gjennomsnittlig inntekt for et årsverk i jordbruket ventes å øke med 26. I jordbruksoppgjøret forhandler staten med Norges Bondelga og. Dette er Norge 2015 – Hva tallene forteller (SSB). De hadde i 2012 en gjennomsnittslønn på 26. Hvem synes du tjener for mye og for lite i Norge? Lønnsnivå for Lederne sammenliknet med lønnsnivået i Norge.

En norsk gjennomsnittslønn tilsvarer ifølge kalkulatoren for eksempel 16 lærer-lønninger i. For 2016 kan du trekke fra inntil kr 3850,- i din skattepliktige inntekt! NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon er Norges. Kroner Gjennomsnittslønn 2015 Kommunal sektor Statlig sektor Privat sektor 0-4 års erfaring 5-9 års erfaring 10-19 års erfaring.