Gjennomsnittlig lønn i norge 2015

Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for alle ansatte utgjorde 43 400 kroner per 3. Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for alle ansatte utgjorde 42 300 kroner per 3. Beregnet gjennomsnittlig årslønn for alle ansatte i 2014 utgjorde 503 800 kroner. LES OGSÅ: Én av to nordmenn forventer lønnsøkning i 2015. Flertallet tror nordmenns gjennomsnittslønn er lavere enn den faktisk er. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at gjennomsnittlig inntekt fra lønnet arbeid i Norge er 503. Ifølge SSB var gjennomsnittlig lønn per normalårsverk i Norge. Her kan du sammenlikne din egen lønn med utbetalingene i andre yrker. Listhaug: – Hele den tredje verden kan ikke komme til Norge. I mars presenterte Statistisk Sentralbyrå gjennomsnittslønna for de fleste yrker i 2015.

Interessert i nyheter om lønn og arbeidsliv? Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Postboks 8964 Youngstorget, 0028 Oslo. Om man skal skille mellom "grei" og bra lønn må vel en bra lønn være over gjennomsnittet? Som per dags ligger på rundt 450-480 tusen i året eller noe i Norge? Statistikken gir en oversikt over gjennomsnittlig månedslønn innen ulike bransjer.

Gjennomsnittlig lønn i norge 2015

Spredningstabeller for sivilingeniører, ingeniører og siviløkonomer 2015. Gjennomsnittlig grunnlønn i offentlig sektor: 687 000 kroner (i 2014: 667 000 kroner).

Basis årslønn for autoriserte regnskapsførere i 2015 var 597 827 kr målt ved gjennomsnitt. Gjennomsnittsnivået er imidlertid farget av at det inneholder alle. Lønnsstatistikk er det beste verktøy for vurdering av egen lønn. Veksten i gjennomsnittslønnen i privat sektor fra 2014 til 2015 var 2,2 prosent, mot. Gjennomsnittlig startlønn for nyutdannede Tekna-medlemmer i privat, statlig og kommunal sektor. Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening – Pb. Lønnsnivå for Lederne sammenliknet med lønnsnivået i Norge. Forventet gjennomsnittlig begynnerlønn for ingeniører med masterutdanning i privat sektor per 1. NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon er Norges største organisasjon for.

Gjennomsnittslønn for ingeniører siste 3 år:. NITO lager Norges mest utfyllende lønnsstatistikk for ingeniører og teknologer. Heltidsansatte, ikke trinnplasserte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2015 for menn og kvinner etter bedriftstype. Hvor kan man evt finne mer om gjennomsnittslønn i Norge generelt? Evt gjennomsnittslønn i ulike yrkesgrupper?

Ifølge skatteetaten og SSB er gjennomsnittslønnen i Norge ca 430 000 før skatter og. Gjennomsnittslønn for alle ansatte i 2013 var 489. Til sammen ble det utbetalt 1022 milliarder kroner i lønn til drøye 2,8 millioner personer som er bosatt i Norge, ifølge SSB-tallene. Den gjennomsnittlige lønnsseddelen for i fjor var på 363. Ofte har hvilken næring du jobber i mer å si for lønnen enn hvilken utdanning du har. Statistisk sentralbyrå i tabellene over gjennomsnittslønn i ulike yrker.