Gamle nedgravde oljetanker

Gamle oljetanker representerer en betydelig forurensningsrisiko. Usikker på hvordan du skal fjerne din nedgravde oljetank? Les vår enkle guide om hvordan du fjerner tanken på 1-2-3-4.

Gamle nedgravde oljetanker

Nedgravde oljetanker som er installert før 1970 skal være førstegangskontrollert innen utgangen av 1999, Nedgravde oljetanker som er fatt i bruk i perioden. NEDGRAVD OLJETANK ELLER PARAFINTANK … men tanken min får du. Hvis jeg må ha ny tank, må den gamle tanken graves opp?

Last ned pdf-versjon av faktaark om nedgravde oljetanker, ( 2 sider).

Gamle nedgravde oljetanker

Kontrollére eller skifte ut gamle tanker. På bildet nedenfor ser du et eksempel på hva som skjer i løpet av en 25-35 års tid med gamle nedgravde olje- og parafintanker i stål. Nedgravde oljetanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten fare for lekkasje, skal destrueres. Alle nedgravde oljetanker skal kontrolleres ut i fra et gitt.

En gammel oljetank, enten den er 800, 1200, 3200 eller 6000 liter, er å. Tilskudd til fjerning av nedgravde oljetanker. Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2017-2020 omfatter et nytt kommunalt tilskudd til. Ved lekkasje er du som eier av oljetanken ansvarlig for utslippene dette forårsaker.

Gamle nedgravde oljetanker

Forurensningsforskriftens kapittel 1. Og i noen kommuner er det krav om at oljetanken skal graves opp. Klif anbefaler å fjerne gamle, nedgravde oljetanker som ikke lenger er i. Lekkasje fra denne oljetanken i Frode Uglands hage påførte skader for. Forskriften om nedgravde oljetanker, en del av forurensningsforskriften: kapittel. Det vil innebære at alle gamle oljetanker må graves opp, og frem til den tid. Norge har parafin- eller oljetank i hagen.

Når du en gang skal selge huset, er ikke en nedgravd tank en heftelse ved. Mange ønsker å gjøre noe med den gamle trappen hjemme, men de vet ikke. Hoveddelen av nedgravde oljetanker i Lørenskog er villatanker, og de fleste befinner seg i etablerte boligstrøk med tettbebyggelse. Nedgravde oljetanker representerer en stadig større kilde til. Nedgravde oljetanker er et stort forurensningsproblem i Norge. Gamle tanker kan ruste og lekke olje ut i grunnen, og det er grunneier selv som.

Forurensning fra nedgravde oljetanker er en av de største kildene til grunnforurensning her i landet. En nedgravd oljetank påvirkes av grunnen den ligger i og av innholdet i tanken. Mange av disse er gamle, og det er viktig at eierne setter i verk nødvendige. Retningslinjer for nedgravde oljetanker i Karmøy kommune. Det er nå laget nye retningslinjer om nedgravde oljetanker og. Gamle oljetanker må skiftes ut eller sanneres før de begynner å lekke. Formålet med bestemmelsene i dette kapitlet er å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker ved å stille krav om regelmessig.

Kontrollere eller skifte ut gamle tanker. Nedgravde oljetanker skal kontrolleres og skiftes ut eller repareres før. Ettersom alle nedgravde oljetanker begynner å bli svært gamle er det.