Fyllingsgrad vannmagasiner 2016

Ved utgangen av veke 1 var fyllingsgraden i norske magasin 78,9 prosent. Vassmagasinstatistikk elspotområde veke 47 2016. Norges vassdrags- og energidirektorat.

Fyllingsgrad vannmagasiner 2016

Diagram magasinfyllingen – hele Norge. Fyllingsgraden i vassmagasina fra 1990. Vannmagasinene i Norge har en fyllingsgrad over historisk maks når. EU-kommissionen lade idag fram ett så.

Fyllingsgrad vannmagasiner 2016

TWh lavere enn normalen for årstida. Fornybar energi, Nyheter gratis, Post Slider, Vannmagasiner. For 5 dager siden – november 30, 2016. Fyllingsgraden nærmar seg 70 prosent. Ved utgangen av veke 47 var fyllingsgraden i norske magasin 71,3 prosent. Fornybar energi, Nyheter for abonnenter, Vannmagasiner. Ved utgangen av veke 30 var fyllingsgraden i norske magasin 77,6. Nedskrivninger i energidivisionen Uniper tynger Eons resultat.

Konsernet kommer ut med et underskudd for for første halvår på 20 milliarder.

Fyllingsgrad vannmagasiner 2016

Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene ble redusert med 2,1%, til 39,9%. Den kraftige økningen i strømprisen kan blant annet sees i sammenheng med lavere fyllingsgrad i vannmagasinene i 3. Ved inngangen til 2016 hadde vannmagasinene en betydelig høyere fyllingsgrad sammenliknet med de to foregående årene. Ved utgangen av veke 42 var fyllingsgraden i norske magasin 80,9 prosent. NVE levere lokalt varsel for snø- og sørpeskred i. Fyllingsgraden i norske vannmagasiner ligger fremdeles over de tre foregående årene. De siste ukene har fyllingsgraden i norske vannmagasin ligget over både de foregående to årene og medianen for årene 1990-2013.

Og prisfesten er ventet å fortsette i 2016, sier ekspert. Som NRK skrev tidligere denne uken var fyllingsgraden i norske vannmagasin på 84,4. Uka før påske var fyllingsgraden i norske vannmagasiner 41,5 prosent. Fyllingsgraden på denne tiden i årene 1990-2003 har normalt vært på. Mindre fyllingsgrad i vannmagasinene i år ser ut til å kunne føre til redusert eksport, og endog import av strøm. I følge NVE må vi tilbake til starten av 80-tallet for å finne like høy fyllingsgrad som. Av Andreas Myhre, direktør direktør.

Vi fikk den nedbøren vi pleier å få, og fyllingsgraden i vannmagasinene er også omtrent som den.